Ledare; Internet mot välfärdsstaten


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

JONAS HELLMAN & ANDERS HULTIN:
Internet mot välfärdsstaten
öjningen av tobaksskatten fick
inte avsedd effekt.
I stället för att öka
minskar statens intäkter. Knappast någon tror att den
främsta förklaringen är att rökningen
plötsligt har gått ner dramatiskt.
Vad som skett är att människor har
lärt sig att gå runt systemet. Smugglingen av cigaretter har ökat. Man
behöver dock inte begå lagbrott för
att komma undan den svenska tobaksskatten. En annan metod är att
köpa cigaretter från utlandet via
Internet. Det finns massor med sajter
där det saluförs tobak. Det är bara att
gå in och fylla i en beställning. Sedan
kommer cigaretterna v1a post.
skattenivån avgörs av vilket land de
skickas ifrån.
Samma utveckling sker inom andra
områden. För en tid sedan föreslog
den statliga bokutredningen att staten
skall se över bokmomsen. Orsaken är
att det går att köpa billiga böcker via
ingen bokmoms. De svenska bokhandlarna håller på att bli utkonkurrerade.
Kläder, elektronik, leksaker, CDskivor, möbler, försäkringar, blommor, mat, sprit – det mesta går i dag
att köpa via Internet. Utbudet växer i
en rasande fart.
Möjligheten att handla via Internet
innebär stora forbättringar för konsumenterna. Konkurrensen ökar. Det
blir svårare att ta ut överpriser. Men
utvecklingen innebär samtidigt problem för myndigheterna. Hur skall
de kunna ta ut skatt och upprätthålla
regleringar?
Temat för detta nummer av Svensk
Tidskrift är Internet mot välfärdsstaten.
Vår tes är att Internet kommer att utmana de offentliga välfardssystemen.
Det är inte bara på varor som det i
framtiden blir svårt att ta ut skatt.
Tekniken gör det lättare att flytta
pengar och träffa avtal på distans. Till
och med affarer som görs upp mellan
svenskar i Sverige kommer med lättInternet. Många länder har låg eller het att kunna registreras i andra länder. Därmed kommer det även att bli
svårt att ta ut arbets- och kapitalskatter.
Möjligheter att undvika skatt har
alltid funnits. Skillnaden är att Internet gör det lättare än tidigare. Vissa
nya möjligheter som uppstått är till
och med lagliga. Därmed kommer de
också att bli mer socialt accepterade.
Politikerna kan naturligtvis inte
stillasittande se på när skattebaserna
eroderar. De måste göra något. Frå-
gan är bara vad? Att stänga gränserna
är förhoppningsvis inte politiskt möjligt. Då återstår bara att minska de offentliga utgifterna.
Den som läser om våra temaartiklar
om några år kommer säkert att finna
mycket som är felaktigt.
Svårigheten att exakt förutspå vad
som kommer att hända är dock ingen
ursäkt för att undvika att ta upp en
relevant och känslig frågeställning.
Ett är säkert: Internet håller på att
förändra världen. Det kommer aldrig
bli som det varit.