Jonas Hellman, Anders Hultin; Postmonopolismen


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

F
ör att skydda monopol
brukar man kalla dem
för ”naturliga”. Inom
områden som telkommunikationer, järnvä-
gar, elproduktion och eldistribution
har konkurrens traditionellt sett inte
bara setts som icke önskvärd, utan till
och med som omöjlig.
I stor utsträckning beror sådana fö-
reställningar på förutfattade meningar.
Till för bara några år sedan föreföll
det till exempel otänkbart att någon
annan än Televerket kunde erbjuda
teletjänster.
Idag är marknaden för telekommunikationer en i stor utsträckning konkurrensutsatt marknad.
Men på ett område – postmarknaden – består monopolet.
Såväl regeringen som Postens ledning har använt alla till buds stående
maktmedel för att slå ned mot uppstickare på postmarknaden.
6
JONAS HELLMAN & ANDERS HULTIN:
Postmonopolismen
Regeringen har genom sitt agerande valt att skydda Postens monopol,
dels genom lagstiftning men också
genom att ge Postens en ekonomisk
särställning med hjälp av subventioner.
Men det är inget nytt fenomen, visar Jonas Frycklund i sin artikel.
Historien är tvärtom full av exempel
på hur privata entreprenörer velat
etablera sig på postmarknaden. Till
en början nästan alltid med stor framgång. Men snart har de hunnits upp
av politiker som velat skydda monopolet och sätta stopp för konkurrens
på marknaden.
Käppar i hjulen
Postledningen å sin sida har inte varit
sen att utnyttja situationen. Ulf
Dahlsten har sprungit i departementskorridorerna som den son av
socialdemokraterna och kanslihuset
han är.
Han har, med regeringens goda
SVEN SK TIDSKRIFT
minne, använt sitt skattesubventionerade fögderi för att sätta käppar i hjulen på entreprenörer som t ex
CityMaiL Genom att överprissätta i
de delar som skyddats av monopolet
har Posten slussat pengar till de konkurrensutsatta områdena och med
dumpade priser försökt bräcka sina
konkurrenter. Men så har också
Posten varit en av Konkurrensverkets
trognaste och olydigaste kunder,
konstaterar Gunnar Axen.
Per Bill visar i sin artikel hur Ulf
Dahlsten byggt upp ett nästan oöverblickbart konglomerat av bolag. Alltifrån försäljning av CD-skivor till
charterresor och reklamradio i Västerås samsas numera under Postens tak.
Detta trots att riksdag och regering
satt upp tydliga ramar för vad Posten
fir ägna sig åt. – Omkring 20 procent
av Postens verksamhet strider mot
riksdagens beslut, menar riksdagsmannen Per Bill.