JanErik Larsson; Taxi-avregleringens lackmustest


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

TAXI -AVREGLERINGENs
LACKMUSTEST
JANERIK LARSSON
För bara några år sedan var konkurrens ett okänt begrepp på den svenska taximarknaden. Sedan
avregleringen har mycket blivit bättre, inte minst servicen till kunderna. Nu höjs dock nya röster
som kräver regleringarna åter, varnarJanerik Larsson som åkt reglerad taxi i Oslo och då påmints
om den svenska avregleringens allafördelar.
J
ag var på ett sammanträde i Oslo
på SAFs systerorganisation NHO.
Jag skulle med ett sent eftermiddagsplan hem till Stockholm
och bad en av mina norska kollegor att se
till att det fanns en forbeställd taxi som
väntade på mig. Jag skulle ha en ganska
snäv marginal till flyget från Fornebu.
Redan innan sammanträdet var slut
fick jag besked om att taxin fanns på
plats. Jag funderade inte mer på den saken utan kom till NHOs entre precis i
tid. Trodde jag.
Men taxichaufforen som väntade på
mig hade en taxameter som redan visade
ett tresiffrigt belopp i hårda norska kronor.
Försyntfråga
Jag frågade varfor och fick då veta att min
kollegas sekreterare väntat i telefon på att
komma fram till forbeställningen. Förbeställningar ska göras minst en timme
innan och eftersom sekreteraren kommit
fram några minuter for sent så hade hon i
stället tvingats beställa en bil som kom på
direkten.
Och där hade alltså taxin stått i närmare en timme med taxametern påslagen.
Jag frågade på mitt vanliga, forsynta
sätt om taxinäringen var avreglerad i
Oslo.
Otrevligt med konkurrens
Nej, svarade taxichaufforen. Gudskelov
har vi sluppit avreglering och konkurrens
här. Det blir ju så otrevligt med konkurrens; det har vi hört från Sverige.
Visserligen hade de borgerliga Oslopolitikerna hotat avreglera, men det hade
runnit ut i sanden.
Då kom jag tydligt ihåg hur det var i
……………………………………………… Sverige fore avregleringen. Hur kunderJANERIK LARSSON är itiformatio”sclufpå SAF. nas makt var noll. Hur man blev avsnäst
SVEN SK TIOSKRIFT 43
och hur man precis som nu i Oslo fick
betala dyrt får att ta service. Under de
sista åren av reglering i Sverige var det åtminstone Stockholm bara några
limousinefåretag som gav en rimlig service t ex får den som inte ville missa tidiga morgonplan från Arlanda.
Som taxikonsument gillar jag avregleringen högt och rent. Jag har inte haft
mer att ställa höga krav på fårmågarr att
hitta etc. Hur sådana tester ska kunna gå
till vet jag inte. Men de fiffiga byråkraterna kan ju studera hur den vita rasismen
i USA genom väljartester höll svarta
borta från väljarregistret.
Taxichauffår är ett typiskt invandrarjobb. Men får att den möjligheten ska stå
öppen krävs en okomplicerad, avreglerad
minsta besvär av att som konsument ha struktur.
valfrihet. Det är ju inte konstigare att
kunna välja mellan taxibolag än att välja Hundhuvudet
mellan kvällstidningar, tandkräm eller Om det finns problem med skattenågot annat. lagstiftningen (huvudproblem: får höga
Fler regleringar
Men regleringar har många fiender och
fa uttalade vänner. Nu är bl a tack vare
initiativ från Stockholms landshövding
Ulf Adelsohn mera reglering på väg in.
Man kan bara befara det värsta.
De regleringar som aviserats har en
tydlig invandrarfientlig profil. Man komskatter) eller annat (konkurslagstiftning,
statlig lönegaranti etc) så far man vällösa
DE problemen i stället får att ge sig på
det som fatt bära hundhuvudet: den
avreglerade taxinäringen.
För den som vill testa en politikers beredskap att sluta reglera och låta marknaden fungera finns det nog ingen bättre
lackmustest än taxibranschen.
44 5VENSK TIDSKRIFT