Intervju: Rainer Zitelmann träffade Steve Forbes i New York

Rainer Zitelmann, författare till boken In Defense of Capitalism, träffade Steve Forbes, chefredaktör för tidningen Forbes, två gånger i New York City i april. De båda talade om den aktuella ekonomiska och politiska utvecklingen i USA och Europa.

Zitelmann: I Heritage Foundations index över ekonomisk frihet fick USA sin sämsta placering sedan indexet först publicerades 1995. Enligt det senaste indexet anses så många som 16 europeiska länder nu vara mer ekonomiskt fria än USA. Vad har gått fel i USA de senaste åren och vad behöver förändras?

Forbes: Två viktiga faktorer har orsakat minskningen av ekonomisk frihet i USA En är uppkomsten av modern socialism. I stället för den gamla idén om statligt ägande av företag och industrier, uppnår moderna socialister kontroll genom att utvidga regleringsstaten. Tillsynsmyndigheter reglerar i allt större utsträckning vad du kan och inte kan göra. Regleringsstatens räckvidd har ökat enormt under detta århundrade. Trump-administrationen vände detta, men det blev bara en paus. Biden har inte bara återställd det som Trump ändrade, utan ökat regleringsstatens räckvidd till tidigare oanade höjder.

Det senaste exemplet är de föreslagna reglerna för elfordon. Genom tvång vill de omöjliggöra användningen av förbränningsmotorn och i princip göra bilindustrin till en avdelning av regeringen.

Den andra faktorn, som helt igenom ignoreras av beslutsfattare och förståsigpåare, är devalveringen av dollarn. Pengar är ett mått på värde, precis som vågar mäter vikt, klockor mäter tid och linjaler mäter längd.

Bushadministrationen hade i början av 2000-talet en avsiktlig men outtalad politik för att försvaga dollarn. Råvarupriserna sköt i höjden. Så också bostadspriserna. Resultatet blev krisen 2008-09, som naturligtvis skylldes på fria marknader snarare än statliga misstag.

Denna katastrof följdes av att Federal Reserve och andra centralbanker pressade ner räntorna och sedan tryckte för mycket pengar under Corona-krisen.

Motgiften är enkla: sänk skatterna, stabilisera dollarn och avreglera. Högsta domstolen har fattat – och kommer att fatta – beslut som kommer att hjälpa till i kampen mot den administrativa staten. Att vända minskningen av ekonomisk frihet kräver att republikanerna vinner 2024.

Zitelmann: Vad behöver USA göra för att minska sin enorma statsskuld?

Forbes: De enda realistiska sätten att hantera regeringens växande finansiella kris är att skapa förutsättningar för en blomstrande ekonomi – skattesänkningar, utgiftsbegränsningar, avregleringar och en stabil dollar. Detta är till stor del vad USA gjorde efter andra världskriget, när skulden som andel av BNP gick från över 120 procent till cirka 35 procent innan vi slutade med guldmyntfoten i början av 1970-talet.

Zitelmann: Vad kan vi förvänta oss av en kandidat som Ron Desantis? Står han för en tydlig marknadsorienterad agenda?

Forbes: Hittills har ingen av kandidaterna eller de möjliga blivande kandidaterna haft ett tillväxtprogram i klass med det Ronald Reagan drev i sin kandidatur 1980. Basen i Reagans plattform var en 30 procentig övergripande sänkning av inkomstskattesatsen.

De blivande republikanska presidentkandidaterna måste dessutom förklara vad de vill göra med den hopplösa Federal Reserve. Och naturligtvis måste de lägga fram en strategi för att hantera en allt farligare värld geopolitiskt. Reagan gjorde det också.

Zitelmann: Inflationen stiger runt om i världen. Vissa politiker och delar av media hävdar att vi nu har passerat toppen. Vad tror du har orsakat den senaste tidens inflationsuppgång, och vad förväntar du dig ska hända härnäst?

Forbes: Den senaste tidens prisökning är resultatet av de allvarliga störningarna från lockdowns och regeringar som undergräver värdet på sina valutor. Tyvärr tror Federal Reserve och andra centralbanker att man bekämpar inflationen genom att undertrycka ekonomier och göra människor fattigare. Det liknar vad läkare gjorde med patienter för över två århundraden sedan – de tappade dem på blod.

Zitelmann: Europeiska unionen har beslutat att förbjuda nyregistrering av bilar med förbränningsmotorer från och med år 2035. För mig är detta ett tecken på att Europa närmar sig en planekonomi, där politiker snarare än företag och konsumenter bestämmer vad som produceras. Vad tycker du om förbudet? Och förväntar du dig att USA kommer införa liknande lagstiftning?

Forbes: De föreslagna förbuden i Europa, och nu i USA, är verkligen en väsentlig del av en planerad, modern socialistisk ekonomi. De använder falsk vetenskap och direkta osanningar för att rättfärdiga detta frihetsdödande maktövertagande.

Zitelmann: Medan kapitalismen hotad över hela världen är antikapitalismen på frammarsch. Vad kan vi göra åt det?

Forbes: På en praktisk nivå, argumentera för sänkningar av skatter och motsätta sig uppenbara idiotier som att förbjuda gasspisar, begränsa effekten på luftkonditioneringsanläggningar och tvinga människor att köpa dyra elbilar. Väljare i USA känner att det som händer nu är fel, precis som de gjorde 1980. Vi måste hamra in att vårt nuvarande elände är resultatet av flagranta regeringsmisstag och övertramp.

Rainer Zitelmann är historiker och författare till Förebilder och syndabockar – Synen på rika i Sverige och andra länder