Innehållsförteckning


1959


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

rl
SVENSK
TIDSKRIFT
FYRTISJÅTTE ÅRGÅNGEN
l 9 5 9
ANsvARIG uTGivARE: ERIK ANNERs
REDAKTION:
ERIK ANNERS · ALF ÅBERG
REDAKTIONSSEKRETERARE:
LEIF CARLSSON
REDAKTIONSKOMMITTE:
GERHARD HAFSTRÖM · GUNNAR HECKSCHER
TORVALD HÖJER· UNO MURRAY· SAM MYHRMAN
RAGNAR SUNDEN · GUNNAR UNGER · HENRIK ÅKERLUND
UPPSALA 1959. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
ÅRSINNEHÅLL 1959
LEDARE:
statsverkspropositionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Finlands frihet – och vår alliansfrihet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nyval igen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Varför atomvapen? ……………………………………………. 117
Ovisshet om frihandeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Elis Håstad in memoriam ………………………………………. 247
Nederlag – för vem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Socialdemokratiens dödgrävare? …………………………………. 251
Regeringen och yttrandefriheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
En prövostund för borgerlig opposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Vad vi sluppit höra ……………………………………………. 375
»Socialdemokratiens dödgrävare» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Ur led är tiden ……………………………………………….. 441
Borgerlig samverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Ett steg i rätt riktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
DAGENS FRÅGOR:
Pensionsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dagens Nyheters dimridåer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Konjunkturläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO
Socialpolis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Försvarskostnaderna under 1959f60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spöket reser västerut? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ombudsman Edberg och kommunismen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Remissdebatt 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Pacta sunt servanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
stabilisering i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Västberlins näringsliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
I stället för frihandelsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Berlin ………………………………………………………. 122
Invitationen till Krusjtjev ………………………………………. 123
Tysk historisk publikation blir kommunistisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
U.vinnans frigörelse i Algeriet …………………………………… 127
Från författningsverkstaden …………………………………….. 128
Centerpartiets anpassningssvårigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Nedrustningen av det fria utbildningsarbetet ………………………. 131
Svenska atomvapen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Afrikansk kris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ansvaret för ungdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
»Abdikationskrisen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Högerns linje – och folkets röst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Affären Samuelssons efterspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Beräkning och verklighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
…..____~—-
– ———~
IV
Universitetspropositionen ………………………………………. 257
Sociala meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Polsk åtstramning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
De amerikanska konjunkturutsikterna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Tunisien och Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Nyasaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Konjunktur och stålstrejk i USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Markvärdestegring – hyresskatt …………………………………. 341
stockholmspressens upplagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Brottslig dumhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Det visa valet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Finlands regeringsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Robotar i svenskt försvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
statsministern och Svensk Tidskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
De sex och de sju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Irländarna i England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Framstegsunionen …………………………………………….. 451
Kommunala perspektiv ………………………………………… 453
L. O. och de högre studierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Indien och Kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Budgetproblemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Sälj statliga företag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Kriminalpolitisk revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Tidningsfilosofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
ARTIKLAR:
Boden, Bertil: Teaterhöst
Carlsson, Leif: Etik och kärnvapen ………………………………. .
Cunctator: Sovjetunionens ekonomiska krig ………………………. .
Douglas, Archibald: Sverige och Finlands frihet ……………………. .
Elgfelt, Göran: Aktieägande demokrati …………………………… .
532
464
82
31
359
Geyl, Pieter: Den västerländska civilisationens livskraft …………….. 393
Hagård, Birger: Motiven bakom Sovjetunionens skolreform ………….. 346
–: Socialism på reträtt ………………………………………. 522
Heckscher, Gunnar: Psykologiskt försvar i krig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Hermann, Alf Bent: Freiles politisk målsretning for Danmarks borgerlige
partier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Holmström, Sven: Bakgrunden till jordbruksförhandlingarna …………. 161
–: Nytt långtidsavtal för jordbrukets produktpriser ……………… 216
Höjer, Torvald: Det kalla kriget under 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kihlstedt, Olof: Sovjetrysk skolreform ……………………………. 210
Lund, Nils: Östersjön – »ett fredens hav» …………………………. 134
Murray, Uno: Nya skatter eller besparingar ………………………. 404
Myhrman, Sam: Besparingsmöjligheterna inom försvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Muller, Ivar: Civilförsvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Mörner, Magnus: Indiankollektiv och latifundier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
–: Stat och kyrka i latinamerikansk samhällsutveckling …………… 417
Nerman, Birger: Från uppsats till tegelstensavhandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Nyblom, Erik: Kurrlistan-trumfkort eller hjärnspöke i Mellersta östern? 195
v
Qvistgaard, H.: Aktuella problem inom den ekonomiska försvarsberedskapen ……………………………………………………….. 187
Sjöstrand, Wilhelm: Debatten om enhetsskolan och differentieringen ….. 284
Valentin, Hugo: Hur kunde det hända? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Wieselgren, Jon Peter: Vatikanen och nutiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Wulff, Torgil: Latinamerika mellan öst och väst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
–: Afrika i stormaktsstrategin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Åberg, Alf: Fakta och propaganda kring utvandrarna ……………….. 141
–:Varför misslyckades Karl XII:s ryska fälttåg? …………………. 265
–: Vinterkrigets eftermäle ……………………………………. 456
Åkerlund, Henrik: Den nya omsättningsskatten …………………….. 469
östman, Oscar: Statens utgifter måste sänkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
DEBATT:
Anners, Erik: Aktuell idedebatt
Carlsson, Leif: studentprogram
LITTERATUR:
• • • • • • • • • • • o o • • o • • • • o o. o o • • • o • • • • o • • • • • • o
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • •
Reklamen och Politiken. Birger Hagård • • • • • • • • • • o o • • • • • o • • o • • • • o • • • • • • • •
303
364
51
överflödssamhället. Göran Elgfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Svensk prosadiktning 1958. I-II. Elof Ehnmark …………………. 97, 228
Diktare i stål. Alf Åberg ………………………………………… 242
Ebbe Lindes horatiustolkning. Alf önnerfors ………………………. 312
Diktens frihet i Polen. Leander Tell ……………………………… 316
Om språket. Leif Carlsson ………………………………………. 319
Välfärd i otakt. Lars Björkbom …………………………………. 321
Intelligensaristokrati och själsadel. Herman Stolpe …………………. 368
Läsning för statsmän. Gunnar Unger ……………………………… 428
Svenskt samvete i österled. Alf Åberg ………….,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
I Moskva efter vinterkriget. Agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Framtidens värld. Lars Björkbom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Läsning för statsmän. Ny följd. Gunnar Unger …………………….. 539
NAMN ATT ~IINNAS:
Gunnar Lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Herrskapet Eriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ruben Josefson ……………………………………………….. 168
Bo Siegbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Olof Lagercrantz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Victor Vinde …………………………………………………. 372
Ulla Lindström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Hansson i Skegrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Gustaf Petren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
modern
konservativ
debatt
Svensk Linje
organ för Sveriges Konservativa studentförbund
PRENUMERATION 7 nr/dr 6 kronor
POSTGIRO 29 82 24 Stockholm Sö