Innehållsförteckning


1960


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

” .
SVENSK
TIDSKRIFT
FYRTISJUNDE ÅRGÅNGEN
l 9 6 o
ANsvARIG UTGIVARE: ERIK ANNERS
REDAKTION:
ERIK ANNERS · ALF ÅBERG
REDAKTIONSSEKRETERARE:
LEIF CARLSSON
REDAKTIONSKOMMITTE:
GERHARD HAFSTRÖM · GUNNAR HECKSCHER
TORVALD HÖJER· UNO MURRAY· SAM MYHRMAN
RAGNAR SUNDEN · GUNNAR UNGER · HENRIK ÅKERLUND
UPPSALA 1960. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
———————————— __j
ÅRSINNEHÅLL 1960
LEDARE:
Valåret 1960 • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • o o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3
Högern och folkpartiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Franska kriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
statlig eller enskild kapitalbildning ……………………………… 129
Försvarets ledning …………………………………………….. 133
Ungerns martyrium ……………………………………………. 197
Avspänningspolitikens sammanbrott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Sikt och perspektiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Ett avgörande val? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Kongokrisen och världsläget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Efter valet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Debatten kring borgerlig samverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
de Gaulles svårigheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Kommunistisk doktrin och politik ……………………………….. 515
Fortsatt splittring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
DAGENS FRÅGOR:
Budgeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Demokraternas kandidatbekymmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Österrike inför 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kulturarbetets villkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Donationsfondernas förstatligande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kongo i stöpsleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Den jugoslaviska balansgången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Försvarsöverenskommelsen upphör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Socialdemokratisk attitydförändring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Det borgerliga skattesänkningsförslaget i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Princip eller person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Upplysningsverksamheten inom försvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Eisenhower i Latinamerika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Kulturrådet om kriminalvård i frihet ……………………………. 137
Disciplinproblemet i skolorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
A.T.P………………………………………………………… 141
De Sex och de Sju manönerar ………………………………….. 143
Finland och EFTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
»Fredlig samlevnad» …………………………………………… 201
Sjöfart och konjunkturer ………………………………………. 202
Rysk och kinesisk kommunism i Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Den kommunala expansionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Beriktigande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Det fria Kongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Läget i Algeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
IV
Det nya klassamhället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
skolfrågans aktuella läge ……. o • o o o o o o o • o • • o o o • • • o • o o • o • o • o • • • o • o o • • • 271
Sparandet – vägen till egendomsägande demokrati . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 273
Broslagning med förhinder ……………….. o • o • o • • o • o • • • o • • • • • • • o o o • 332
Home, sweet Home …………•… o • • • o • • o • o • • o • o o o o • o • o o • • • • o o • o • o o • • 33a
Svenskt biografiskt lexikon ……………. o • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • • • • o o o o 337
storstadspressens upplagor .. o o • • o o • o • o o • • o • o o o o o o • • • o • o o o o o o o • o o o o • o • o o 338
Hammarskjöld, Chrusjtjev och Lumumba ……….. o • o • • • o • • • • • • o • • o • o • 400
Problemet Cuba ……… o o o o o • • o o o o o o o o o o o o o o o • o • o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 402
1960 års valsiffror o • • • o o o o • o • • o • o o o o o o o o • • o o o o • • o o o o o o o o o o o o • o • o o • o • o o 406
Debatten kring Oscar II :s memoarer o o o o o • o • • • o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o • • o o o o 409
Kennedy . o o • • • • o o. o. o • • • • • o o o. o o • • o • • • o o o o o o o o o o. o. o. o. o. o o o o • • o o o o o o o 472
Titos balansgång o • • • o o • • o o • • • • • o o • • o • • o. o o. o o. o • • o o o. o o o o. o • • o o o o o o o o o 473
Försvaret i motvind o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o. o o. o o. o o o 476
Programdebatt inom högern och folkpartiet . o o • • • o o • • • • • • • o • • • • • o o o o. o o 478
studieskulderna . o o o o o. o • • o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o 479
Fortsatt virrvarr i Kongo . o o o • o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o • o o o o • o o o o o o o o o • o o o o o 520
Oro i Centralafrika o • • o o • • o o o o o • o o o o o o o o • • o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o 521
Vänskapsuniversitet i Moskva o o o o • o o o o • o o o • o o o • o • o • o • o • o o o o • o • o • o o o o o o o 524
LO-klyvning i Finland o o o o o o o • o o o o • • o o o o o o o o • o o o o • • o o o o o o o • o o • o o o o • o o o o 526
Poliskris i huvudstaden . o o • o o o o o o o o o o o o o • • o o • • o o o • o • o o o • o o o o • • o o o o o o o o o 528
Ett underutvecklat forskningsområde o 0 0 0 o o 0 0 0 o o o o o o. o o o o o o o o o . o o o o o o o o o a30
Humanistförbundet . o • o o o o o o. o. o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o 531
Efterskrift till Brantingjubileet o • o o o o o o o o o o o o o o o • • o o o o o o o o o o • o o o • o • • o o o 533
ARTIKLAR:
Angelus, Oscar: Terrorn – bolsjevikernas politiska instrument o. o. o • • • o o 304
Ahren, Per-Olov: Kyrkomötets vetorätt . o o • • • • • • • • • o • • • o o • • o o o • o • o • • • • o • 217
Bensow, Einar: Kapten Harald Hjärnes militära författarskap o. o. o • • o. o o o 296
Borys, Jurij: Chrustjof och den nationella självbestämmanderätten . o o o o o 550
Carlsson, Sten: Arvid Lindman i historiskt perspektiv . o • • o • • • • • o • • o o o o o o 491
Cunctator: Komekon . o • • • o o o • o o • • o o • • • o o o o o o • • o o • o • • o • • • • o o o o o o • o • o o o o o 292
Ekstrand, Åke: Kris för bostadsproduktionen? . o • o o • • • o o o o • o o o • • • o • o o • o • o aOO
Hagård, Birger: Permanent samlingsregering? o o o • • • • • • o o. o • • • o o • • • o • • o o o 481
Halden, Folke: Skoldebatt . o o • • • • • • • • o o. o o. o o. o o o o o o o o o. o o o o o o. o o o •• o o o 442
Heckscher, Gunnar: En annan utopi . o o o • • o • • o o. o o. o • • • • • o. o o o o o o o. o. o o o 27a
Holmström, Sven: Jordbruket inför 1960-talet .. o o o o o • • o o o • • • • o o o o o. o o o. o 422
Höjer, Torvald: Avspänningens år- 19a9? … o • • • • • • • • • o • • o. o o o. o o o o o o o o 22
Järte, Otto: Demokratiernas »Bornholmssjuka» och Danmarksvalet o o o o o o 546
Karlgren, Anton: Sveriges utrikespolitik i sovjetrysk belysning . o • o • o o o o o 36
Leissner, Carl: Egendomsägande demokrati o o • • o • • o • • • • • o. o o o o o. o o • • o o o o o 145
Ljungdahl, Axel: 19a9 års flygvapenövning . o o • • • o. o. o o. o o o o o. o o. o o • • • o. o 56
Lund, Nils: Nedrustning eller omrustning? . o • • • • • o o o o o • • o. o o o o • • • o. o o o o o 347
Merkatz, Hans Joachim: Vad gäller Berlinfrågan? o. o o o o o o o o o o • • o o o o o o o o o 536
Murray, Uno: Centerpartiet- frågetecknet för borgerligheten . o o • • o. o o • • o 162
–: Socialism eller borgerlig politik, huvudfrågan vid valet . o • • • • o o • • • o 341
Mörner, Magnus: Latinamerikansk industrialisering i historiskt perspektiv 166
–: Undervisningstradition och studentrevolutionärer i Latinamerika . o 372
v
Norwid, Tadeusz: Den kommunistiska infiltrationen och flyktingarna . . . . 4;)
Patek, Wieslaw: Polen – greppet hårdnar ………………………… 363
Ramberg, Gösta: Avspänning till döds- eller till liv? ……………… 152
Ravila, Paavo: Finland mellan öst och väst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Rooth, Ivar: Dansk finanspolitik och svensk ………………………. 214
Rydenfelt, Sven: Barnfamiljernas ekonomi ………………………… 102
Sjöstrand, Wilhelm: Slöseri med de intellektuella …………………… 109
Torfgård, Sven: Kvaliteten i försvaret ……………………………. 112
Unger, Gunnar: Presshistoria …………………………………… 224
–: Hedersdoktoratet ………………………………………… 312
Wulff, Torgils: Syrlöstasien i det storpolitiska spelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Åberg, Alf: De lwrolinska fältarkivens öde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
–: Den förste Bernadotte ……………………………………. 210
örn, Torsten: Libyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
–: Afghanistan …………………………………………….. 448
FORSKNING:
Wasberg, Gunnar Christie: Unionshistorisk nyorientering ……………. 182
Wittenberg, Erich: Upplösningstendenser i Weimarrepubliken ………… 558
DEBATT:
Andreen, Per G.: Barnfamiljernas ekonomi- ett genmäle 188
Helle, Verner: Valet och framtiden ……………………………….. 448
Åkerman, Henrik: Ett onödigt nederlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Elgfelt, Göran: Familjebeskattningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
LITTERATUR:
Marskalken av Finland. Erik Anners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sverige och den brittiska kulturkretsen. Alf Åberg …………………. 119
Suffragetterna. Greta Wieselgren ………………………………… 121
Guldparistandarden. Ivar Rooth …………………………………. 179
Svensk prosadiktning 1959. Elof Ehnmark . ………………………… 234
Spanskt imperiebygge bland malajer. Magnus Mörner ……………….. 315
Donaumonarkiens undergång. Alf Åberg ………………………….. 385
Kung Oscar II :s minnen. Alf Åberg ………………………………. 454
Presshistoria. Gunnar Unger …………………………………….. 457
Trälarnas uppror. Gunnar Unger 573
NAMN ATT MINNAs:
Olof Rydbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sten Källenins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Hans Hagnell ………………………………………………… 194
Gösta Bohman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Krister \Vickman ……………………………………………… 319
Rune Johansson ………………………………………………. 390
T. G. \Vickbom ……………………………………………….. 460
Agda Rössel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Gustav Cederwall ……………………………………………… 583
……….