Innehållsförteckning


1957


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
FYRTIFJÄRDE ÅRGÅNGEN
l 9 5 7
ANsvARIG uTGIVARE: ERIK ANNERs
REDAKTION:
ERIK ANNERS · ALF ÅBERG
REDAKTIONSSEKRETERARE:
LEIF CARLSSON
REDAKTIONSKOJIIIIIITTE:
GERHARD HAFSTRÖM · GUNNAR HECKSCHER
TORVALD HÖJER · SAM MYHRMAN
RAGNAR SUNDEN · GUNNAR UNGER · HENRIK ÅKERLUND
UPPSALA 1957. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
ÅRSINNEHÅLL 1957
LEDARE:
Ett tack o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • • o o o o o • • • o o o 1
Försvar och reformer o o o o o o o o o o o o • o o • • o o • • o o • o o o • • • o o o o o o. o • o o o o o. o o o o o 3
Upplysning om försvaret o o o o o o • o o • • o o • • o o o o. o • o. o • o o o o • o • o o • • o o o o o o. o o o 75
Raoul Wallenberg död? o o o o o o o o o o. o o. o o • • o • • • • • • • • o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o 78
Den söndervittrade regeringen o o o o o. o o o o o o • o o o • o o o o o o o o • • • • o o o o o o o o o o • o o 155
Den ungerska tragedien o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o • • • • • o o o • o o o o o o o • • • • o 229
Vox populi o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o • • o o. o o. o o o o o o • • o o o • • o o • • • • o o • • o o. o 233
Besinning! o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o • o o o o o o • • o o o 311
Viljan till makt o o •• o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o • • o o o o • • o • o o • o o • o o • • o • o o 403
Ett nytt 1925? o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o • o o o o o o • o o o • o o o o 407
Efter folkomröstningen o o o o o o o o o o o o o • o o o o o • o o o • • o o o • • o o o • • o o o o o • • o o o o o o 475
Försvarsfrågan måste lösas nu! o o o o. o o o • o o o. o o o o o o o o o o • • o o o o o • o o. o o o • o o 531
Program för skattesänkning! o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o 592
DAGENS FRÅGOR:
Kris i försvarsfrågan o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o • • o o o • 6
Försök till budget o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 8
stagnation med inflation? o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 10
Gomulka o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o • • o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 13
Leif Cassel i remissdebatten o o o o •• o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 15
Avstaliniseringen i Estland o o o o o o o o o o o • o o o • • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 79
Algeriet – landet i brännpunkten o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o 81
Remissdebatten o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 83
Lärartillsättningen o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 85
Den gemensamma europamarknaden o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 86
Do.kumenten i Wallenbergsaffären o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 158
De engelska fyllnadsvalen o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 161
Ungerns väg tillbaka – till stalinismen o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 162
östtysklands intelligens i skottgluggen o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 164
statlig löneplansrevision o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 167
Historieprovet vid krigshögskolan o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 169
Ryskt vapenskrammel o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 236
Rationaliseringar inom försvaret o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 237
öste11rike inför presidentvalet o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 238
Bidragen till studieförbunden o o o o o o o o o o o o • o o • o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 240
Skolungdomen och självstyrelse o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 241
Den juridiska och samhällsvetenskapliga upprustningen o o o o o o o o o o o o o o • o o o 243
Nya skatter o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o 315
Stormen flyttar skyltar o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 315
Maktfejden i Främre Orienten o o o o • o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o 318
Den estniska ungdomens motstånd o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 322
Finska högskoleproblem o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 324
Svensk politik i socialistisk version o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 325
Ungerska flyktingproblem o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 326
IV
Krigshögskolans framtidsproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Läroboksskandalen igen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Politik i facklig kapprock ………………………………………. 410
Den amerikanska konjunktursituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Vänsteroppositionen i östzonen och den tyska socialdemokratien ………. 41C>
Franska kolonialreformer ……………………………………….. 418
Förbleknad folkgunst ………………………………………….. 419
Österrike …………………………………………………….. 421
Universitetsutredningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Valet i Västtyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Mörker i Ghana ……………………………………………….. 479
En fallen som inte kan störtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Ett baltiskt forskningsinstitut i Västtyskland ………………………. 483
Nordiskt akademiskt samarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Bristfällig lärarutbildning ………………………………………. 487
Språkfrågan i Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Amerikanska bekymmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Sjukov ………………………………………………………. 535
Den franska regeringskrisens bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Västtysk statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Krisen inom de lärda verken ……………………………………. 541
Remissdebatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Friktion inom NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Svensk inrikespolitik 1957 ………………………………………. 597
Upplösning och nyval ………………………………………….. 600
Högstadiets lärarfråga
Markvärdeutredningen
UPPSATSER:
602
603
Ahlberg, Alf: Kommunismen som religionssurrogat …………………. 446
Almryd, Hans: Pensionsfrågan ur tjänstemannasynpunkt ……………. 190
Angelus, Oscar: Frihetssträvanden och statstyranni i Nikolaj I:s Ryssland 44
Anners, Erik: Kristendomen och den västerländska kulturen ………….. 104
–: Kristen konservatism inför det samhälleliga reformat·betet …….. 490
Bonde, Thord C:son: Några drag i vårt framtida försvar ……………… 606
Cunctator: Det röda Kinas ekonomi ……………………………… 28:1
–: Har vi råd att försvara oss? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;~41
–: Polens affärer …………………………………………… 61:>
Eriksson, Sven: Då Hierta sålde Aftonbladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ri4
Granqvist, Hans: Nya vägar i fransk kolonialpolitik …………………. 51()
llildebrand, K. G.: sekulariseringen och samhället …………………. 332
H:son-Ericson, Stig: Synpunkter på marinen i vårt framtida försvar …… 55:1
Höjer, Torvald: Ungerns och Suezkanalens år: 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Josefson, Ruben: Konservatism och livsåskådning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
–: Stat och kyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kliiber, Franz: Kristna principer i Västtysklands socialpolitik . . . . . . . . . . . . 199
Larsson, Hugo: Den militärtekniska utvecklingens konsekvenser för vårt
försvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Lange, Per-Adolf: Guernicalegcnden ………………………………. 270
v
Lidgard, Bertil: Den treåriga realskolan ……………………………. 144
Ljungberg, Blenda: Undervisning och fostran ………………………. 547
Ljungdahl, Axel: Några drag i det nutida kriget …………………… 497
Melander, Martin: Gymnasiet och morgondagen …………………….. 209
Miles: Det framtida kriget och vårt framtida försvar ……………….. 427
Munktell, Henrik: Makt och minoritet ……..•.•…..•.•………..•… 576
Murray, Gilbert: Sveriges försvarsproblem I, Vårt strategiska läges krav 89
Murray, Uno: Pensioner och ekonomi ………….••………•……….. 182
Nerman, Birger: Universitetsväsendets decentralisering ……………… 570
Nihl~n, S.: Sveriges krigsberedskap ………………………………. 261
R egne!l, C. G.: Omsättningsskatten ……………………………•… 376
Rönn, Gösta: Tre gentlemän från Texas ………………………….. 562
Samuelsson, Karl G.: Den sydtyrolska frågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Sellberg, Tore: Kapitalförsörjningen och aktiesparandet ……………… 134
Sundbom, Ivar: Den europeiska marknaden problem …….. , …………. 351
Welinder, Carsten: Pensioneringsförslagens ekonomiska konsekvenser ….. 370
Unger, Gunnar: Cypernfrågan …………………………………… 506
,!berg, Alf: En läroboksskandal ………………………………….. 120
Åkerman, Johan: Marx som förkunnare ………………………….. 629
örn, Torsten: Att vara eller inte vara stormakt …………………….. 360
östergren, Bertil: Inkomstpolitik och framstegspolitik 128
FORSKNING:
Från Kairogenizan till ökengrottorna. Oscar Löfgren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Det svenska rätts- och frihetsarvet i Finland. Bo Palmgren ………….. 216
Från ständervälde till folkvalt forum. Eric von Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Nathan Söderblom. Gösta Lindeskog ……………………………… 461
.Jarldömena i Västerhavet och Östersjön. Gerhard Hafström ………….. 522
I.ITTERATUR:
Högerns starke man. Alf Åberg ………………………………….. 223
Engelskspråkig svensk författningshistoria. Olle Nyman ..•• , , ………•. , 225
Svensk prosadiktning 1956 I. Elof Ehnmark ……………………….. 298
Svensk prosadiktning 1956 Il. Elof Ehnmark ………………………. 390
Inlägg i försvarsfrågan. Alf Åberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Finlands krig. Tord Wickbom ..•………………. , ………………•. 469
Den nya tyska lyriken. Guenter Klingmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Humäniens lidandesväg. Alf Åberg ……………………………….. 587
Antika upptäcktsfärder. Axel Boethius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
:”’AMN ATT MINNAS:
Carl Göran Hegnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Gunnar Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Oscar östman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Ingrid Gärde-Widemar …………………………………………. 309
Yngve Holmberg ……………………………….. , ….. , ………. 401
Sven Johansson ……………………. : …………………….. ; . . . 471
Olof Palme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Olle Dahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
La1·s Eliasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
BLÅ RAND CEMENT
kan förverkliga
konstruktörens
intentioner
Många av vår tids stolta
konstruktioner vore otänk·
bara om de ej kunde för·
verkligas i betong. Men de
svenska betongkonstrnktö·
remn har skickligt vetat
utnyttja detta material
Därför användes cement i
ständigt stigande omfatt·
ning och till allt djärvare
konstruktioner – konstruktören vet att han kan lita
på cementet och på landets
skickliga entreprenörer.
CEMENTA
MALMÖ
Stockholm Göteborg
Ett tack
Vid årsskiftet 1956-1957 lämnade professor Gerhard Hafström redaktörsskapet för Svensk Tidskrift, som han – tillsammans med professor
Gösta Bagge åren 1949-1950 och med professor Torvald Höjer åren
1951-1953 – förvaltat under åtta händelserika år. Den nya redaktionen
vill framföra sitt varma erkännande till professor Hafström för det föredömliga och ansvarsmedvetna sätt, på vilket han fyllt denna uppgift.
Han har med sitt eminenta sakliga kunnande och sin starka känsla för
den formella stringensen utomordentligt väl förvaltat Svensk Tidskrifts
traditioner som ett politiskt och kulturellt organ på sann konservativ
grund. Det är en säker borgen för kontinuiteten i tidskriftens verksamhet
att professor Hafström fortfarande är knuten till redaktionskommitten.
Erik Anners AlfAberg
1- 573441 Svens1c Tidskrift H.1 1957