Innehållsförteckning


1958


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

l
SVENSK
TIDSKRIFT
FYRTIFEMTE ÅRGÅNGEN
l 9 5 8
ANsVARIG UTGIVARE: ERIK ANNERS
REDAKTION:
ERIK ANNERS · ALF ÅBERG
REDAKTIONSSEKRETERARE:
LEIF CARLSSON
REDAKTIONSKOMMITTE:
GERHARD HAFSTRÖM · GUNNAR HECKSCHER
TORVALD HÖJER · SAM MYHRMAN
RAGNAR SUNDEN · GUNNAR UNGER · HENRIK AKERLUND
UPPSALA 1958. ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB
…. .,_

———–~~——-~–,_,~……….-~——— -~– —
ÅRSINNEHÅLL 1958
LEDARE:
Finanskris – Förtroendekris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
skattesänkningsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kompromiss i försvarsfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Pension – och sedan? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Sista striden det är . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Universitetsupprustning ………………………………………… 191
Skriften på väggen ……………………………………………. 267
Experimentet de Gaulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Sockenpolitik på toppnivå ………………………………………. 351
Kommunalvalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Högervinden har stärkt borgerligheten ……………………………. 431
Litteratur och storpolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Radikalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Den europeiska handelskrisen 541
DAGENS FRÅGOR:
Kungen under kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NATO-mötet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Science fiction och vapenteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inventeringen av de privata arkiven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bulganin-breven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Brittisk kris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Poujade redivivus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Folkkapitalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rymdsatelliter och lektorsbrist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kampen mot brottsligheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Den franska ståndpunkten ……………………………………… 12()
Indonesiens dilemma ………………………………………….. 130
Privatiseringen av bostadsägandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Den amerikanska konjunkturen …………………………………. 136
Försvarsberedningen har gjort sitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Välfärdspolitik och avundsjuka ………………………………….. 139
Den algeriska frågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Nasser på offensiven ………………………………………….. 196
Den engelska hyreslagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Det danska kommunalvalet ……………………………………… 201
Begåvningsreserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Systemet med majoritetsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Jordbrukets exportproblem ……………………………………… 207
Försvar eller självuppgivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Nassers Moskvabesök och Libanonkrisen …………………………… 276
Fortsatt högerstyre i Grekland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Frankrikes svåra stund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Friheten att läsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
studiefinansieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Frihandelsområdet på väg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Bagdadkuppens efterspel ……………………………………….. 361
Nasser avvaktar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Kyrka och stat i Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
Femte republiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Det finländska riksdagsvalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Sverigenytt från Moskva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
’(.-:
IV
Karriären . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Generalens blancocheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Regeringsorganets bortgång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
Nya skolstadgor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Forskningens upprustning ………………………………………. 442
Inför ett nytt pontifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Bakslag för republikanerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Den amerikanska Kinapolitiken …………………………………. 491
Västtysk levnadsstandard – östtysk ambition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Debatt om atomvapenfrågan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
stillestånd på jordbruksfronten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Galgenfrist för berlinarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Hårdare grepp över Polen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Kuppen i Khartum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Rysshandeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
»Den internationella reaktionen» …………………………………. 551
Fagerholms svårigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
ARTIKLAR:
Academicus: Det akademiska befordringsväsendet i Sverige . . . . . . . . . . . . . . 377
Aur~, Teuv?.: fo!yresregleringens avveckling- en förutsättning för bostadsfragans losn1ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Berman, Harold J.: Socialistisk legalitet och rättsstaten ……………… 231
Boman, Tore: Korporativt imperium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Broden, Eric: Textilkrisen ………………………………………. 514
Cullberg, John: Mellan två kyrkomöten …………………………… 237
Fiscus: Tysk skattereform ……………………………………… 151
Hagård, Birger: De intellektuella och politiken …………………….. 402
–: Pacifism och defaitism ……………………………………. 556
Håmori, Lazlo: Västtysklands utrikespolitiska problem ……………… 308
Höjer, Torvald: Året 1957 i det kalla kriget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ivarsson, Sven-Ivar: Är det bättre med indirekta skatter? ……………. 289
Jalakas, R.: Konjunkturläget i USA ……………………………… 454
Johansson, Sven: Den unga konservatismen ………………………… 248
Karlgren, Anton: Litterär opposition i Sovjetunionen. I ……………… 415
–: Litterär opposition i Sovjetunionen. II ………………………. 465
Leissner, Carl: Om utjämningsförfarande vid proportionella val . . . . . . . . . . 566
Lindberg, Folke: De svenska förmögenhetsskatterna …………………. 210
Murray, Uno: Oppositionen i det nya läget ………………………… 142
–: Barnbidrag och beskattning ……………………………….. 509
Ny blom, Erik: östblockets hjälp till underutvecklade länder …………. 106
–: Den irakiska revolutionen …………………………………. 444
Peccator: Justitiedepartementets markpolitiska provkök . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ramberg, Göran: När byråkratien försvann ……………………….. 411
Sundell, Olof: Civilförsvaret i stöpsleven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Unger, Gunnar: Hertig av skymningar ……………………………. 156
Welinder, Carsten: Värdestegringsindragning och bostadsbyggande . . . . . . . . 37
Wulff, Torgil: Sovjets marina expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Åberg, Alf: Sveaborgs fall – ett hundrafemtioårsminne ……………… 459
Åkerman, Gustaf: Dagens Nyheters volter ………………………….. 500
örn, Torsten: Latinamerika – ett underutvecklat eldorado . . . . . . . . . . . . . . 97
–: Det brittiska överhuset ……………………………………. 222
–: Sicilien …………………………………………………. 576
östergren, Bertil: Den omöjliga inkomstskatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
FORSKNING:
Angelus, Oscar: Tvångsförflyttningar under Nikolaj II ………………. 519
Cunctator: Att förutsäga framtiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
v
DEBATT:
Faber philosophicus: Den svenska produktionens tillväxt och fördelning
sedan 1900 …………………………………………………. 340
Holst, Hans-Ancker: De sociala aspekterna på bostaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
LITTERATUR:
Historismens problem. En ny bok av professor Hugo Valentin. Erich Wittenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Atomvapnen, utrikespolitiken och världsstrategien. S. E. Alm ………… 115
Att nominera riksdagskandidater. Birger Hagård …………………… 167
Det splittrade Frankrike. Lennart Blom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Svensk prosadiktning 1957. l-II. Elof Ehnmark …………………. 173,325
Rapport från världsrevolutionens högkvarter. Emerik Olsoni …………. 256
Från karlarnas tid. Alf Åberg …………………………………… 337
Gustav III. Gunnar Kjellin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
E. H. Thörnberg- folkets egen professor. Herman Stolpe ……………. 477
En sydafrikansk diktare. Mikael Grut ……………………………… 529
Norbergs gruva. Alf Åberg ………………………………………. 535
En engelsman ser på Gustav II Adolf. Alf Åberg …………………….. 583
NAMN ATT MINNAS:
Blenda Ljungberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sven Aspling …………………………………………………. 121
Uno Willers ………………………………………………….. 186
Th. Åke Leissner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Kurt Samuelsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Inga Thorsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Sven Weden …………………………………………………. 480
Igor Holmstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Johannes Mikael Antonsson ……………………………………… 586
l
”’-~—–~~~—”J