Hökmark och Edholm: Till minne av LG

Gunnar Hökmark:

Vi är alla unika för våra närmaste. De är de närmaste som drabbas allra mest av sorgen när någon nära går bort. En pappa, son eller make är något unikt. Han kan inte ersättas lika lite som en mamma eller maka, dotter, syster eller broder. Det lämnar ett hål efter sig i våra liv. Därför var det med sorg och ledsnad jag och många andra hörde om när LG, Lars Göran Johansson, hade gått bort. För hustru och dotter med familj och mamma var det något omistligt. Och så var det också för alla hans vänner.

Vi är alla också unika för det vi skapar, det vi åstadkommer och det vi lämnar efter oss. Och det finns ett minne, ett faktiskt arv och en glädje att tänka tillbaka till för att minnas LG.

Han var tveklöst en av dem som i det fördolda betydde allra mest för Sverige i dag,  att Sverige är med i Europeiska Unionen. När vi 1991 frågade honom om han ville leda Ja till Europakampanjen var det för att han var en av de främsta på att bedriva en kampanj för idéer och för det som är grundläggande rätt men han hade också en erfarenhet i opinionsbildning som gjorde att Ja till Europakampanjen blev väldigt mycket mer än en kampanj och därför så mycket mer övertygande.

Den blev till ett samtal som mobiliserade ett helt land från höger till vänster och från söder till norr. Och samtalet som pågick under flera års tid fokuserade på de grundläggande frågorna om var vi hörde hemma, om var vi kunde utvecklas och den gemenskap vi behövde i världen.

Det som från början var en negativ opinion blev till slut en majoritet för ett ja till Europa. Det var många som hade en del i det. Partiledare, förhandlare, skribenter, fackliga organisationer med mycket mera. Men LG lyckades samla och mobilisera dem alla i en och samma riktning. Han såg till att frågorna som medborgarna fick ställa sig var de grundläggande och inte de ytliga. I Norge lyckades man hösten 1994 en vecka efteråt vår folkomröstning inte lika bra.

LG var unik genom sin förmåga att med lågmäldhet, idérikedom, flexibilitet och skärpa sätta fokus på rätt saker. Och han behövde inte ha ljuset på sig själv utan det fick så många andra stråla sig i. Han gjorde en unik insats för det Sverige han trodde på, och för de ideal han delade med så många andra.

Och så hade det alltid varit med LG. Därför var han en mentor för många, ibland utan att de ens tänkte på det. Plötsligt en god idé, en kunskap understruken i en text man aldrig hade stött på annars eller en impuls att agera.

På det viset kom LG redan tidigt i Moderata Ungdomsförbundet och Moderat Skolungdom att spela en särskild roll. Han gav djup åt det breda, förståelse för det svåra och visste alltid lite mer. Trots att han rätt länge var yngre än de flesta. Och så var det med LG. Han var ständigt yngre än de flesta. Nya idéer och nya tankar liksom nya sätt att driva opinion på. Många växte upp till reflekterande och kunniga individer genom LG, för opinionsbildningen var inte bara att heja på. Många fick tillfälle att jobba med honom och utvecklas. Och så fortsatte det ända in i slutet.

Det var som om han ständigt levde i gränslandet mellan tankesmedja och kommunikation, mellan analys och aktion och ständigt på väg mot en ny kunskap, en ny insikt. Han visste hur man drog gränslinjen mellan demokrati och diktatur, varför marknadsekonomi ger frihet och planekonomi ofrihet och han tvekade aldrig att dra dessa gränser. Han var som det uttrycks en riktig människa.

I en tid då många valde att betrakta förtrycket i Östeuropa och i Sovjetunionen som en given konstant såg LG kraven på frihet som en självklarhet, beredd till den nödvändiga konfrontation mot dem som accepterade det eller teg inför det. Frihet och marknadsekonomi, för det var så ett civiliserat samhälle formas, som ger alla en möjlighet att växa, utvecklas och skapa välstånd gemensamt.

Ständigt med en ny tanke, en ny kunskap eller en ny idé. Alltid ett steg före i tanken men ändå alltid bredvid dem som lyssnade och bakom sina vänner, alltid lika mån om att dela med sig. Inspirerad av ny kunskap och nya idéer men alltid med samma vänskap och ideal. Alltid mån om ljusets kraft men aldrig ivrig att ställa ljuset på sig själv. Ständigt på rätt sida om problemen. Ständigt med sina vänner. Alltid med sina närmaste i tanken.

LG såg och förstod vad som skiljer det öppna samhället från det slutna, det växande mot det stagnerande och det civiliserade mot det brutala. Vad han än arbetade med under sin långa karriär inom politik, konsultverksamhet, kampanj och opinion eller i företag och organisation var det detta personliga engagemang som han aldrig svek. Ideal och respekt. Opinionsbildning för ett fritt näringsliv och för ett öppet samhälle. Kommunikation och tydlighet för ett av våra finaste stora företag. Ständigt med en ny boks tankar eller med den nya artikels nya reflektioner.

Det är så sorgligt att det ljus Lars Göran Johansson var nu slocknat. Det är en väldigt god vän som gått bort men också en person fylld av ansvar och engagemang för det som är rätt och det som är fel. Det är för de allra närmaste att mitt i sorgen känna stolthet över den som mest av allt var deras. LG gjorde skillnad. Ständigt lite yngre, ständigt lite före och ständigt bakom sina vänner. Det är en stor förlust för så många att LG gått bort.

Gunnar Hökmark är ordförande för tankesmedjan Frivärld och fd Europaparlamentariker

Anders Edholm:

Lars Göran Johansson tog Sverige in i EU. Redan åren före folkomröstningen om Sveriges medlemskap i EU ombads Lars Göran att leda den mer kampanjinriktade delen av JA-rörelsen. JA till Europa var namnet på stiftelsen genom vilken den samlade JA-kampanjen skulle komma att ledas. Kampanjen bestod av en rad olika komponenter – vem kommer inte ihåg Teaterskeppet Europa som seglade längs Sveriges kust eller den effektiva opinionsbildningen med personer med högt förtroende som uttalade sitt stöd för ett svenskt medlemskap? Marit Paulsen och Odd Engström var två personer med grundmurat förtroende hos svenskarna som engagerades på ett tidigt stadium. För Sverige och för det svenska näringslivet var inträdet i EU-gemenskapen av största vikt, inte minst genom att Sverige den 1 januari 1995 kom att bli en del av den inre marknaden.

Strax efter inträdet i EU rekryterades Lars Göran till tjänsten som ny kommunikationsdirektör i Electroluxkoncernen. I ett rum på bottenvåningen i det gamla kontorshuset på Lilla Essingen i Stockholm påbörjade Lars Göran en resa att transformera koncernens interna och externa kommunikation. Men det stannade inte där, innan Lars Göran var klar med Electrolux hade han också givits förtroendet att ansvara för produktdesign, marknadsföring, varumärken, licensiering och hållbarhet – i tillägg till den mer traditionella kommunikationsportföljen med internkommunikation, externkommunikation och investerarrelationer.

Precis som många andra företag utsattes Electrolux för globaliseringstrycket. Globaliseringen började ta fart på allvar och trycket från konkurrenter, finansmarknaderna och ägarna ökade. Beslut fattades att Electrolux skulle gå i en riktning mot ett mer renodlat konsumentvaruföretag med korresponderande produkter för professionella användare. Bolaget hade under många år vuxit genom att köpa upp bolag över hela världen och fick därmed en rad varumärken i portföljen. Lars Göran insåg att många varumärken på sikt skulle bli både kostsamt och ineffektivt och inledde en transformationsresa av sällan skådat slag. En del verksamheter och varumärken försvann från koncernen genom avyttringar men ett stort antal konsoliderades genom en ny varumärkesstrategi syftande till att föra in varumärken under Electrolux-varumärket samt behålla några av de allra starkaste som fristående varumärken. Koncernhuvudkontoret som under många år fungerat mer som ett holdingbolag tog plötsligt ett allt starkare grepp kring hur varumärken kommunicerades i den alltmer globaliserade världen. I Kina anlitade Lars Göran bordtennisstjärnan Jan-Ove Waldner för att lansera Electroluxvarumärket (kravallpolis var tvungen att kallas till eventen med J-O). I Europa och USA lyckades Lars Göran med konststycket att använda den då helt nya robotdammsugaren Trilobit som en varumärkesbyggare av sällan skådat slag.

Lars Göran engagerade sig också i Electrolux produktutveckling. Vitvaror och dammsugare attraherade inte konsumenternas intresse som förr och nya grepp behövdes för att utveckla produkter med funktioner som konsumenterna efterfrågar och som därför bolaget kan ta bättre betalt för. Lars Göran drev hårt att stora investeringar behövde göras i konsumentinsikt. Ett helt nytt koncept för produktutveckling med konsumentinsikt och värdesegmentering lanserades. Lars Görans koncept medförde att Electrolux gick mot ett produktsortiment med starkare varumärken och produkter som svarade bättre mot olika kundsegments behov – och som koncernen därmed kunde ta bättre betalt för.

Efter avslutat värv vid Electrolux tog Lars Göran över rodret från Janerik Larsson som vice VD och kommunikationsdirektör i Svenskt Näringsliv. Även i denna roll satte Lars Göran sin egen prägel på verksamheten. En rad projekt sjösattes under Lars Görans ledning inte minst vidareutvecklingen av föreningens regionverksamhet till en företagarrörelse, kampen mot vinstförbud i välfärdsföretag och bildandet av Näringslivets Mediaservice – en finurlig funktion för att aktivera relevanta röster i dagsdebatten. Lars Göran vidareutvecklade också under sin tid vid Svenskt Näringsliv det opinionsbildningsnätverk som verkar för ett fritt näringsliv.

Lars Göran gjorde stora insatser för Sverige och ett stort avtryck i det svenska näringslivet. Vi är många som sörjer hans alldeles för tidigare bortgång. Våra tankar finns hos Lars Görans fru Isabel, hans dotter Helena med familj och hans mor Margaretha.

Anders Edholm är kommunikationsdirektör SCA och tidigare partisekreterare för Moderaterna