Har moderaterna återfunnit kompassen? Ett samtal med Christofer FjellnerFör två år sedan skrev Svensk Tidskrift ”Hur har Moderaterna det med kompassen?” – om behovet av ett nytt idéprogram. Nu är det dags för ett nytt idéprogram. Det tidigare ”Ansvar för hela Sverige”, som togs fram 2011 och reviderades 2013, förtjänade knappast att kallas ett idéprogram.

Inför att Moderaterna nu presenterar ett nytt idéprogram har vi talat med Christofer Fjellner, som är ordförande i programkommittén. De som tidigare saknade en tydlig kompassriktning och ordet ”liberalkonservatism” kommer inte att bli besvikna på det nya idéprogrammet, försäkrar han i samtal med Svensk Tidskrift.

Programmet heter ”Frihet och ansvar”. Och skälet är ganska enkelt. Det sammanfattar moderaterna, liberalkonservatismen och vad Sverige behöver mer av väldigt väl. Du kan väcka vilken moderat som helst mitt i natten och fråga dem vilka två ord som sammanfattar moderaterna, och jag tror nästan alla skulle säga just frihet och ansvar. Det är på många sätt idéprogrammet i två ord och samtidigt de två enskilt viktigaste värdena som Sverige behöver mer av för att komma på rätt köl, säger Christofer Fjellner.

Det nya programmet grundas i en analys av de stora utmaningar som Sverige står inför, där det finns risk att mycket kan gå fel och där det därför är särskilt viktigt att Moderaterna håller rätt kurs, berättar Christofer Fjellner. Det handlar om klimatet, brott och straff, Sveriges roll i världen, välfärd, integration och något som Fjellner kallar ett lärande samhälle.

Om 1900-talet präglades av utopier så riskerar 2000-talet handla om dystopier. Många partier längtar därför tillbaka till det förflutna. Det leder bland annat till att man tror på nollsummespel – om någon vinner så förlorar någon annan – istället för på utveckling och tillväxt.

Moderaterna har varit konservativa men aldrig reaktionära, och har alltid haft en stark tilltro till framtiden. Idéprogrammet fokuserar, enligt Fjellner, på det som ger utveckling, skapar framsteg och genererar ny kunskap. Man måste kunna pröva och ompröva, vara öppen och tolerant. Det är politikens utmaning att vårda och värna de institutioner som stimulerar utveckling. Förhållningssättet, det vill säga  kompassriktningen, är strävan efter utveckling. Metoden är  lärande.

Fjellner kommer flera gånger in på den analys som programmet bygger på. Att vi måste inse att statens och politiken räckvidd är begränsad. Förväntningar på en ständigt växande stat är skadliga. Vi ser hur statens möjligheter minskar när den förväntas göra alltmer på allt fler områden. Då blir staten svagare eller tunnare där den behöver vara stark.  

Samhällskontraktet bör istället bygga på engagerade medborgare. Vi måste alla själva engagera oss på fler områden. Verklig välfärd skapas i ett samspel som aldrig kan ersättas med skatter. Detta kallar Fjellner för ”medskapande”. För att förklara rollerna pekar Fjellner på att vi kan vara medskapande i att skapa trygghet – men aldrig i rättsskipning.

Idéprogrammet är ett förhållningssätt. I samtalet med Fjellner kommer orden frihet, entreprenörskap och lärande upp många gånger. Det är en lovande kompassriktning. För att upprepa andemeningen från 2019 som fortfarande är aktuell; marknaden för ett parti att lita på borde vara god i dessa dagar.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift