Ur arkivet: Vem älskar idéprogram?”I dagens moderata ideologi finns t ex en mycket tydlig spänning mellan de nyliberala kraven på individens absoluta frihet, och de socialkonservativa tankarna om familjens roll och uppgifter. Den spänningen diskuteras inte ens.

Ändå kan de två idéerna faktiskt inte förverkligas samtidigt. Väljer man att i socialkonservativ anda förlägga stora delar av t ex åldrings- och handikappvården inom familjen, kringskär man ohjälpligt valfriheten för de familjemedlemmar, som skall svara för vården. Vill man å andra sidan ge varje enskild individ möjlighet att fritt förverkliga sina önskningar och krav på livet, kan man inte lägga över så stort ansvar för vården av andra människor på familjerna.

Det finns ju ofrånkomligen alltid en konflikt mellan individ och kollektiv; den följer ur det faktum att vi alla som individer är beroende av andra individer, och att vi alltså, för vår egen skull, har intresse av att det finns vissa gemensamma spelregler. Men de måste då i sin tur följas också när vi tycker att de stör vår egen frihet. Hur den gränsen skall dras, hur avvägningarna skall göras, är en svår men viktig diskussion”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Vem älskar idéprogram?” av Anne-Marie Lindgren från 1993. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.