Grafik: Var står partierna i vapenfrågan?

Var står partierna i vapenfrågan? Grafik över partiernas inställning till frågor som rör jakt, skytte och vapeninnehav.

Hela granskningen kan du läsa här.

1. Vill flytta licenshanteringen från polisen (till annan myndighet)
2. Vill avskaffa tidsbegränsningen för licenser
3. Vill avskaffa kravet att vapenhandlare måste göra visst antal transaktioner för att behålla tillståndet
4. Vill inte flytta några ytterligare vapen till kategori A (”krigsmaterielkategorin”)
5. Vill inte införa nya magasinregleringar
6. Vill tillåta byten inom vapengarderoben
7. Vill utöka vapengarderoben för jaktvapen
8. Vill att Sverige ska acceptera EU-vapenpasset
9. Vill ta bort begränsning av antalet vapen en godkänd vapenägare får ha
10. Vill tillåta förvaring hos annan
11. Vill ta bort licenskrav för ljuddämpare
12. Röstade mot vapendirektivet (i EU och i Sverige)
13. Tar avstånd från ”läckagehypotesen” (Dvs att det är legala vapenägare som förser kriminella med vapen)

Svaren är sammanställda av Erik Lakomaa och baserade på partiprogram/manifest, partimotioner och partiledaruttalanden, för regeringspartier även uttalanden av statsråd. Senast funna utgåva/uttalande gäller. Endast frågor där något parti tagit ställning är inkluderade. ”?” betyder antingen att partiet inte uttalat något i den aktuella frågan eller uttalat sig på ett sätt som inte entydigt kan tolkas som ja eller nej.