Gammal och ny ekonomisk liberalism – nu som e-bok (kostnadsfri)

Häromåret publicerade Svensk Tidskrift boken Gammal och ny ekonomisk liberalism av tidskriftens medgrundare professor Eli F Heckscher. Boken kom ursprungligen ut 1921 på Norstedts förlag. Den nya upplagan innehåller ett förord av Anders Ydstedt samt ett efterord av Heckscherkännaren professor Benny Carlson som beskriver hur skriften togs emot av samtiden och hur Heckscher svarade på kritiken.

Den nya e-bokupplagan är liksom pocketboken layoutat på samma sätt som originalet 1921, det vill säga att markerade ord är spärrade och inte i fetstil.

Skriften är på många sätt både läsvärd och aktuell. Svensk Tidskrift vill få fler att förstå hur framsynt Heckscher var i att framhålla betydelsen av marknadsekonomi och fria marknader. Med modernare terminologi skulle man kunna säga att boken är ett manifest för ”pro market” och en varning för ”pro business”- politik. Några av de ämnen som tas upp i skriften är penningvärdets stabilitet, monopol, råvarutillgångar och inkomstfördelning.

Gammal och ny ekonomisk liberalism har varit föremål för seminarier på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet 2022 och på Handelshögskolan i Stockholm 2023.

Vi hoppas att den nya upplagan som e-bok kommer att ge fler möjlighet att läsa denna intressanta och tidlösa bok.

Här finns boken för nedladdning.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift