Anders Ydstedt: Gammal och ny ekonomisk liberalism på Handelshögskolan

I veckan arrangerade institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning, EHFF, på Handelshögskolan i Stockholm ett seminarium om Svensk Tidskrifts nyutgåva av Eli Heckschers Gammal och ny ekonomisk liberalism. Seminariet inleddes av Erik Lakoma som är docent och direktör för EHFF.

Professor Mats Lundahl, Handelshögskolan, inledde med att prata om boken och frågan om hur och när Heckscher blev marknadsliberal. Det blir alltmer tydligt att när Svensk Tidskrift startades 1911 av Heckscher och Gösta Bagge var Heckscher inte marknadsliberal. Läs mer om detta i artikel av Mats Lundahl här.

Professor Benny Carlson presenterade därefter sitt efterord till boken som behandlar hur boken togs emot av sin samtid från media av olika politisk färg samt hur Heckscher själv svarade på recensionerna 1922.

Slutligen följde en frågestund där bland annat relationen mellan Heckscher och Bertil Ohlin lyftes. I publiken fanns även Eli Heckschers sonson Sten Heckscher.

Läs mer om boken här.