Flockmentalitet är ordetPartisekreteraren hade fått en genial idé.
Nu skulle det bli nytt tänk i partiet.
Med vetenskapliga metoder.
Från det mest aktuella området.
Han kunde knappt bärga sig.
Stolen gungade, bordet skakade.

Ordet är flockmentalitet.
Det betyder att om mer än hälften av väljarna tycker som partiet
Finns det inte längre lika många nya väljare att övertyga.
Då gäller det bara att få flocken att rösta på partiet!
Då kan inget annat parti längre få lika många väljare som Flockpartiet redan har.
Det skulle han undervisa partistyrelsen om.

Sedan är frågan om hur många väljare som redan är påverkade.
Om hur länge denna påverkan finns kvar
Och hur många förlorade väljare som kan återvinnas.

Vidare, det är viktigt det här med den sociala distansen.
Flockpartiets företrädare bör inte umgås med vem som helst.
Men det bör vara flockpartiet själv som avgör vad som är korrekt social distans.
Det tänkte han betona.

Förresten, skulle han föreslå att partisekreteraren i Flockpartiet skulle kallas Statsideolog?
Han smakade på ordet.
Statsideolog. Eller kanske hellre Samhällsideolog?
Han blev tveksam.
Bäst att avvakta med titulaturen.
Först måste flockmentalitet uppnås.

Veckopoeten