Finns en hemlig plan: ”Grön Banan”?Finns en hemlig plan
Som kallas Grön Banan?
En plan att stänga Sverige.
Ett mystiskt namn
Som blott gör saken värre?

Nej, knappast.
Hemliga planer behövs inte.
Det räcker gott och väl
att låtsas att elnätet håller.
Och att nedlagda kraftverk
kan ge ström till hus och hem,
och till all produktion.

En vacker värld, full av gröna drömmar.
Allting stämmer, allting strömmar.
Inte mycket levereras.
Men den politik som önskas
Kan nu på silverfat serveras.

Veckopoeten