Erik Lidén; Okänd och lågmäld Ericssondirektör


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

är beskedet kom
från Sveriges största företag Ericsson torsdagen den
29 Januan att
Sven-Christer Nilsson, 53 år, skulle
ersätta Lars Ramqvist som koncernchef, eller CEO som den internationella termen är, var det många i nä-
ringslivet som rusade till arkiv och
datafiler. De sökte information om
denne relativt okände direktör i det
gamla ärevördiga telefonbolaget. Han
var helt enkelt en doldis, väl beprö-
vad utan fyrkantighet och lik i garderoben, okänd utanför mobiltelefonbranschen och de anställda inom
Ericsson i Sverige och USA.
Det stora landet i väster var hans
viktigaste marknad när det nya chefsbudet kom, det femte sedan han
1982 för första gången värvades till
ERIK LIDEN är journalist på
Svenska Dag bladet.
28
ERIK LID E N:
Okänd och lågmäld
Ericssondirektör
Ericsson. Den gången gällde det Rifa
som senare blev Ericsson Components. 1970-79 gällde Datasaab i
Linköping och marknadsföring
1975-79 i USA av bl a bankterminaler.
Livet på Manhattan i New York
grep den unge skåningen som sedan
gärna i tjänsten och även med familj
SVE NS K T ID SKRIFT
har återvänt. Uppfinnaranda och entreprenörskap för de då nya bankomaterna lärde sig SCN i Leif
Lundblads framgångsrika Inter Innovation 1979-82. Efter ett mellanspel
1988-1989 i Philipsons Bil AB och
ny kunskaper om Mercedes, återkom
Briessons och erbjöd ett nytt chefsjobb. Denna gång var det VD-skapet för Ericsson Radio Systems
Sverige som snabbt lockade SvenChrister Nilsson att återvända. Där
lärde han sig snabbt att arbeta kundnära med 30 filialer från Gällivare i
norr till Malmö i söder. Minnet från
Philipson består också i familjens
Mercedes som vårdas ömt efter nio år
i trogen tjänst.
1992 blev det affärsområdet Publik
Telekommunikation och senare
samma år enheten mobila system,
amerikansk standard, som åter flyttade på den unge direktören inom
koncernen. Den befattningen bedö-
mer han själv har haft avgörande inverkan på karriären. Nu väntar chefsrummet vid Telefonplan vid Essingeleden i södra Stockholrn den 31 mars
efter bolagsstämman dagen fore.
Starkt stöd tar koncernchef Nilsson
då av mångårige chefskollegan och
fOreträdaren, nyutsedde styrelseordforanden Lars Ramqvist.
Rantverkarson
SCN foddes 8 juli 1944 och växte
upp i en hantverkarfamilj i Malmö,
vilket har lärt Sven-Christer Nilsson
ödmjukhet, ambitioner att arbeta
idogt i ur och skur, vilket fOrstärktes
på 1960-talet under militärtjänst och
reservofficersutbildning vid A3 i
Kristianstad, och respekt for medmänniskor. Hans artillerikamrater,
varav några också läste tillsammans
med honom vid Lunds universitet,
märkte snabbt den intellektuella
läggningen, analysformågan, kyligheten och skärpan i forhandlingar i stort
som smått. Inte utan anledning fanns
också blivande Nobelchefen Anders
Carlberg på kadettskolan och i Lund
liksom tidigare Tetra Paks Bertil
Hagman, Electroluxs Michael
Treschow och OM- och OS-arniralen OlofStenhammar, alla faretagsledare och reservofficerare. Studier i
matematik och teoretisk fysik gav en
fil kand.
När han under ett aktivt studentliv
var prokurator i Malmö nation 1969
och räknade studentpengar upplevde
han själv att det var hans forsta vice
VD-skap, visserligen i blygsarnt format men ändå de fOrsta stegen i ett
kommande affårsliv. Sven-Christer
Nilssons goda minne och plikttrohet
mot kamrater i arbetslivet och i det
privata umgänget har gjort det lätt att
ringa när problem uppstår. I mobiltelefonbranschen svarar han lika lätt på
ett kontor i New York som under en
dramatisk Gotland runtsegling.
Segling och skidåkning är två motionsintressen som odlas tillsammans
med familjen, hustru Anne, mellanstadielärare, och två döttrar, 26 och
18 år. Golf och jakt finns inte som
fOr många andra chefer i näringslivet
på Nilssons agenda.
Villan i Hässelby är familjens guldklimp. Det militära intresset har bestått men nu lär generaler och överstar i Högkvarteret, där Ericssondirektören sysslar med information i
krig, ha kommenderat sitt sista givakt
till koncernchefen. Han lär ta fullt
upp med att besöka de 130 länder
som Ericsson arbetar aktivt i och hur
många av de 100.000 anställda som
hinner träffa eller skymta sin nye
CEO kan ingen forutsäga.
Att det blir en tuff uppgift att forvalta och utveckla Briessons rekordvinster är helt klart. Varfor valde då
W allenberg och Briessons styrelse
enhälligt den i alla fall massmedialt
okände Sven-Christer Nilsson?
Svaret gavs kanske när Marcus
Wallenberg i höstas i ett fOredrag fOr
studenterna på Handels i Stockholrn
beskrev den perfekte foretagsledaren:
– Den unga generationens sätt att
tänka måste beaktas, integritet, ödmjukhet och nyfikenhet är hörnsteSVENSK TIDSKR.IFT
nar i chefsskapet, liksom konsten att
kunna lyssna och analysera, underströk Wallenberg jr. Han sade också
att personlig kreativitet och vidareutbildning, liksom att ägna tid åt sig
själv och de närmaste i familjen, måste ha hög prioritet.
Ny ledarskapsprofil
Kollegor i foretaget säger i dag att
den person Marcus W allenberg beskrev, kunde ha varit Sven-Christer
Nilsson. Måhända var det därfor
W allenberg tillsammans med Lars
Ramqvist december besökte
Nilsson i dennes chefsrum i Kista och
erbjöd Briessons högsta och viktigaste direktörspost, prövad och utvald
bland 20 medtävlare. Han har också
tydligt deklarerat att faretagsledningen skall foryngras och har redan satsat
på att ta in unga kvinnor i ledande
befattningar. Sålunda har Sigrun
Hjelrnqvist, 42 år, utsetts till vd for
Ericsson Components. Att SvenChrister Nilsson behöver alla sina väl
meriterade kunskaper och karaktärsegenskaper när han lotsar Ericsson in
i ett nytt rnillenium står utom alla
tvivel.
Vänner och kollegor ser nyfiket
fram mot en ny ledarskapsprofil i det
svenska storforetag som står for 15
procent av vår export. Starten blev
lyckosam redan på utnämningsdagen,
då Ericson och Nokia vann striden
om framtidens standard for mobiltelefonsystem.
29