Print Friendly, PDF & Email

En oproportionerlig kritikstorm mot Israel

Av Lisa Abramowicz | 13 August 2010

Det som skulle blivit en fredlig demonstration för Gazaborna misslyckades totalt. Israel erbjöd Ship to Gaza flera gånger att lasten kunde bogseras in till hamnen i Ashkelon för att varorna skulle komma Gazaborna till godo. Men Ship to Gaza handlade inte om att förse Gazabor med förnödenheter utan om att bryta Israels partiella blockad mot Gaza. Det skriver Lisa Abramowicz.

Ännu har vi inte alla fakta om vad som hände på det turkiska skeppet Marmara, som var del av Ship to Gaza eller ”Fredsflottiljen”.
Det som skulle ha blivit en fredlig manifestation för Gazaborna, misslyckades totalt. Varför?
Representanter för svenskarna på Ship to Gaza-flottiljen uttalade sig före avfarten kategoriskt att aktionen var helt fredlig och att ingen på Ship to Gaza skulle bjuda annat än fredligt motstånd. Bland andra sade Henning Mankell och Dror Feiler ett flertal gånger att skeppen inte hade så mycket som en nagelfil i lasten. För Mankells syn på Israel, se här.

Ändå präglades Ship to Gaza av våld redan från starten i Istanbul, vilket kunde ses på den arabiska tv-kanalen Al Jazeera den 30 maj. Det sjöngs antisemitiska stridssånger om tidigare slag mot judarna under islams första tid. Den avgående turkiska båten Mavi Marmara var fylld med aktivister knutna till den islamistiska organisationen IHH som har nära band med Hamas och al-Qaida och har tidigare uttalat sig för våld enligt terrorexperten Magnus Norell på Försvarets Forskningsinstitut, FOI.

Israel erbjöd Ship to Gaza flera gånger att lasten kunde bogseras in till hamnen i Ashkelon i Israel för att varorna den vägen skulle komma Gazaborna till godo. Representanter från flottiljen kunde medfölja för att bevaka transporterna. Mavi Marmaras befälhavare svarade israeliska kustbevakningen med ”Stick tillbaka till Auschwitz”.

Israel utfärdade varningar om att fortsätta in på det som är israeliskt kontrollerat vatten enligt Osloavtalet. De mindre fem båtarna i Ship to Gaza bordades utan att någon skadades.

De israeliska soldaterna verkar ha varit totalt oförberedda på det våld som aktivisterna på Mavi Marmara påbörjade så fort den första israelen hissades ner från sin helikopter. Det syns klart och tydligt att soldaterna pucklades på rejält av våldsamma aktivister och att en av dem slängdes från övre däck till ett undre, en resa på tio meter som hade kunnat sluta i havet. Han fick svåra skallskador.

Det är lätt att förstå den panik som israelerna drabbades av. De var ett dussintal, aktivisterna flera hundra. De fick därefter klartecken av sina befäl att använda sina handeldvapen, något som bara är tillåtet vid livsfara. Det som därefter hände är en tragedi och jag beklagar djupt förlusten av människoliv. (Det har senare framgått av israeliska undersökningar att informationen var bristfällig eller åtminstone inte hade förståtts av säkerhetstjänsten, om en del av det turkiska skeppets passagerare och deras avsikter).

Men Ship to Gaza handlade inte om att förse Gazabor med förnödenheter utan om att bryta Israels partiella blockad mot Gaza, något som representanter för Ship to Gaza gjort klart i flera uttalanden till media.

FN:s talesman Farhan Haq sade till AFP redan den 4 maj, apropå att ta in varor sjövägen, att FN kommer att använda alla lagliga möjligheter för införsel av förnödenheter och använder därför gränsövergångarna på land. Även Röda korset och andra hjälporganisationer för in sina varor den vägen. Enligt uppgift bestod lasten av 5 000 ton utrustning för vattenrening, medicinsk utrustning med mera. Det är betydligt mindre än vad Israel för in under en vecka till Gaza. Cirka 15 000 ton last brukade föras in. Nu är det mycket mer.

Varför hävdade då Israel sin partiella blockad av Gaza? Jo, Israel och Hamasregimen på Gaza befinner sig i ett krigstillstånd. Och om detta råder har Israel rätt att stoppa och inspektera fartyg som försöker bryta blockaden.

För ett och ett halvt år sedan utkämpades ett regelrätt och skoningslöst krig mellan parterna. Hamas erkänner inte Israel, raketattacker fortsätter, om än i minskad skala, och Hamas erkänner inte tidigare ingångna avtal. Dessa är krav som världssamfundet ställer på Hamas, inte bara Israel.

Hamas har, genom sin blodiga statskupp mot Fatah i juni 2007 där cirka 200 dödades, orsakat blockaden och kan när som helt upplösa den om regimen går med på dessa krav. Israel befarar inte utan fog att fritt tillträde till Gazas hamn skulle innebära att Hamas skulle kunna beväpna sig igen i stor skala med risk för nya krig.

Den intensitet i kritiken som följt på bordningen av Mavi Marmara saknar alla proportioner. Turkiet som stödjer Ship to Gaza och uttalat sig skarpast mot Israel, blockerar själv all cypriotisk sjöfart till turkiska hamnar, trots att Cypern inte skjuter raketer mot Turkiet eller anser att Turkiet ska upphöra att existera. Deras behandling av sina egna, kurdiska medborgare utsätts med rätta för kritik.

Allt som kan göras för att underlätta Gazabornas tillvaro bör göras. Allt som inte kan användas som vapen eller krigsmateriel bör föras in. Detta har nu Israel genomfört!

Hamas däremot har inte förändrats sin politik, vare sig mot Israel eller mot sin egen plågade befolkning.
Och nu vill svenska Ship to Gaza skicka nya skepp – man kan undra varför.


Lisa Abramowicz är generalsekreterare för Svensk Israelinformation.

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019