En folkomröstning som förändrade SverigeTrots ökat resande har flyget i allmänhet länge varit ifrågasatt och flera svenska regionala flygplatser har varit nedläggningshotade. Många svenska flygflottiljer lades ner under 1960-talet, 1980-talet och 1990-talet. Under de senaste åren har det handlat om Stockholm-Barkarby, Stockholm-Tullinge och senast Gävle flygplats. Sedan kom klimatfrågan och flygskam.

Sedan förra året och reserestriktionerna i coronans spår har reguljär- och charterflyget varit lamslaget, även om fraktflyget fortsatt med vissa fördröjningar.

Västerås flygplats har ända sedan nedläggningen av flygflottiljen varit ifrågasatt. 2012 förstod jag att en dag kommer flygplatsen reellt att vara hotad. Då skapade jag en Facebookgrupp för att samla vänner till flygplatsen.

Corona intog Sverige i januari. Trots det gick tre av fyra majoritetspartier, den 10 mars ut med att de tillsammans med Vänsterpartiet i Västerås hade en majoritet för att lägga ner Västerås flygplats. Detta trots att deras samarbetspartner centerpartiet vill behålla flygplatsen. Den 20 mars gick dåvarande kommunstyrelsens ordförande ut med att inga kontroversiella ärenden skulle tas med respekt för pandemin. Det hindrar inte nedläggarna att raskt ta fram beslut om nedläggning.

Den 16 mars lämnas ett folkinitiativ in om en folkomröstning, då har pandemin slagit till ordentligt i Västerås och många kom under våren att dö på äldreboenden. Det gör det mycket svårt att bedriva kampanj för namninsamling. Det är få som tror att detta kommer att lyckas. En liten skara personer börjar dela ut lappar i brevlådor, tidningsannonser, filer för utskrift, underskrift och inskickning delas på sociala medier. Till slut är det flera personer som med munskydd samt handsprit i ena handen och namnunderskriftlappar i den andra börjar stå utanför olika butiker. Snart hakar även restauranger och företagare på genom att ha lappar för underskrift i sina lokaler. Facebookgruppen går på någon vecka från några hundra medlemmar till över 6000.

Den 17 juni kommer ärendet till kommunfullmäktige men återremitteras med 15 obesvarade punkter.  På första mötet efter sommaren, 4 september, tas beslut i kommunfullmäktige om nedläggning av Västerås flygplats. Detta efter ett rekordlångt möte på närmare 12 timmar där de som vill lägga ner flygplatsen tills slut valde att inte fortsätta bemöta inlägg från de som vill ha kvar flygplatsen. Över 5000 personer tittar live på webbsändningen. Upprördheten bland invånare är stor.

Den 16 september lämnar folkinitiativet in 19 297 namnunderskrifter. Av dem blev 15 395 godkända. Namninsamlingskampanjen blir ett riktigt folkinitiativ där det strömmar in västeråsare som vill hjälpa till. Många av de som blev underkända är från grannkommuner eller så otydligt skrivna att det inte går att få fram vem som skrivit under.

I december 2020 tas beslut om att det blir en lokal folkomröstning den 21 mars 2021. Den första någonsin i Sverige som handlat om en flygplats. Frågan som ställs blir ett kunskapsprov, språktest och intelligenstest.  ”Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten i flygplatsbolaget? Ja/Nej”

Upprördheten att de som vill behålla flygplatsen måste rösta nej är hög. Många missförstår frågan och omkring 2000 röstkort försenas eller kommer inte fram. Det blir därtill en livlig och smutsig valrörelse där ja-sidan kör alla möjliga och omöjliga knep för att smutskasta de som vill behålla flygplatsen. Ja-sidan startar en förening som drar argument som ”stoppa miljonrullningen: lägg pengarna på välfärden”. Nej-sidan fortsätter folkrörelsen som bildats under namnet Bevara flygplatsen. Västeråsarna sluter upp och helt fantastiska ideella insatser görs som pengainsamling, layout av kampanjmaterial, utdelning och samtal. Även om mycket av kampanjen tvingas ske via sociala medier kommer någon på att göra citat-samlingar av okända och nationellt kända västeråsare för flygplatsen. Moderaterna tar ett stort ansvar och gör en fantastisk kampanj. Centerpartiet gör många livesändningar som ger kunskap och insikt i vad för verksamhet som finns på flygplatsen. 

Flera opinionsundersökningar görs, nej-sidan har majoritet och ger att äldre samt låginkomsttagare är för flygplatsen och att en splittring finns hos väljare som stödjer socialdemokraterna, liberalerna men även vänsterpartiet.

När valresultatet kommer så har 45 417 västeråsare trotsat pandemin och gått och röstat, det ger ett valdeltagande på 37,7 procent. Resultatet är tydligt, 78,2 procent röstade emot nedläggning. Ja-sidan vann inte ett enda valdistrikt, och de bostadsområden som ligger närmast flygplatsen hade högst valdeltagande och högst andel för att behålla flygplatsen.

Det kampanjen för flygplatsen har gjort är en massiv informationskampanj att en flygplats står för mer än bara charter och lågprisflyg nämligen brandberedskap, ambulansflyg och krisberedskap. Västerås flygplats var Sveriges första flygflottilj men lades ner 1983, här finns fortfarande dock ett flygande veteranmuseum. Det har skapat en identitet och historiskt värde hos västeråsarna.

Efter folkomröstningen visar det sig att debatten om Västerås flygplats inte bara var en kommunal fråga utan frågan och viljan att ha kvar den har diskuterats i hela Västmanland. Nationellt har regionala flygplatser fått ett förstärkt förtroende. Men även internationellt har folkomröstningen följts. Den har gett ny kraft för regionala flygplatser i Norge.

Dagen efter folkomröstningen gick Socialdemokraterna och Liberalerna ut med att de kommer att följa resultatet i folkomröstningen och inom kort kommer en förfrågan om att Region Västmanland, som använder flygplatsen, ska gå in som delägare. Vänsterpartiet är besvikna men tänker respektera västeråsarnas vilja. Miljöpartiet, som annars är för medborgarinflytande, har ännu inte meddelat hur de tänker göra.

Anna Hård af Segerstad är en av de som hela tiden trodde på och arbetade för att en folkomröstning skulle få avgöra flygplatsens framtid