Lögnaren BidenEfter den evighetslånga debatten om Trumps hot mot demokratin och försöket att stoppa rösträkningen i presidentvalet i januari, kunde man vänta sig en annan attityd från den nya administrationen. Många röstade på Biden för att han inte var Trump och talade mycket om sanning, demokrati och gemensamma värden. Dessutom försökte han framställa sig själv som en samlande moderat kraft i partiet.

Efter presidentskiftet har Biden tvärtom gjort sitt bästa för att vädja till de mest radikala delarna av sitt eget parti och närmast provocerat motståndarna. Reaktionerna har inte uteblivit, men de har blivit mindre än väntat på grund av att pandemin fortfarande är i fokus och att Republikanerna har svårt att formulera ett sammanhängande budskap. Det är svårt att stå upp för demokrati och sanning så länge Trump har en central roll i partiet och i princip helt utan principer formulerar vad ”konservativ” politik ska handla om. Detsamma gäller den ekonomiska politiken. Motståndet mot skenande underskott klingar falskt efter att trumpadministrationen ofta betraktat underskotten som ett ickeproblem.

Den fortsatta debatten om demokratins villkor borde trots detta vara ett område där sans och balans kunde få en ny chans. Så har dess värre inte alls blivit fallet. Snarare tvärtom. Biden har nyligen jämfört de nya vallagarna i Georgia med de som gällde i de av Demokraterna styrda sydstaterna fram till 1960-talet. Detta trots att det inte finns någon som helst grund för dessa påståenden. I de segregerade sydstaterna användes hundar och vattenkanoner mot svarta som krävde demokrati. Presidentens retorik utgör ett pinsamt missbruk av den makt ämbetet ger.

Georgias nya vallag försämrar på ingen punkt möjligheterna att delta i val. Öppettiderna begränsas inte, möjligheterna att rösta i förtid och per post finns kvar och kontrollen av valdistrikt som inte lever upp till lagens krav skärps. Ett kritiserat inslag handlar om regler för var och hur mat och presenter får överlämnas i närheten av vallokaler – regler som syftar till att hindra mutor och trakasserier av väljare. Det är fullt möjligt att en varm dag ge vatten till de som står i kö för att få rösta även i Georgia. Liknande regler finns i många andra stater, bland annat i Minnesota och New York.

Bidens egen hemstat, den tidigare svenska kolonin Delaware, har på många punkter betydligt hårdare och mindre generösa regler för valdeltagande än de som kommer att gälla i det nu så utskällda Georgia. Presidenten har inte riktat någon som helst kritik mot Delawares regler, möjligen på grund av att den helt kontrolleras av hans eget parti.

En viktig del av debatten om vallagstiftningen handlar om kraven på identifikation. 27 amerikanska delstater saknar idag krav på ID-kort för de som deltar i valen. I de flesta länder skulle detta betraktas som helt orimligt. I USA anser Demokraterna däremot att det är rasistiskt att ställa sådana grundläggande krav på väljarna. Den nya lagen i Georgia kräver identifikation för både poströstning och röstning i vallokal. Väljarna kan dock identifiera sig på många sätt, de flesta använder sitt körkort. Stödet för att kräva någon form av identifikation är stort, även bland minoriteter som svarta.

Bidenadministrationen har nyligen lagt fram ett omfattande förslag till förändringar av vallagarna. Ett inslag är just förbud mot krav på identifikation av väljare. Andra inslag är att den federala regeringens makt över valsystemet ska öka radikalt, liksom möjligheterna att på olika sätt begränsa politisk propaganda. De senare förslagen torde få mycket svårt att överleva en granskning i högsta domstolen. Samtidigt som trycket mot avvikande åsikter ökat i media, näringslivet och inom akademin har stödet för yttrandefriheten stärkts inom domstolarna.

Den stora baseballigan MBL har redan beslutat att flytta minst ett stort arrangemang från Georgia på grund av den nya lagens påstådda brister. Coca-Cola och flygbolaget Delta har fördömt de nya reglerna utan att konkret redovisa vad som skulle vara så förkastligt. Företagens agerande har satt ny fart på debatten om näringslivets roll i politiken, något som blivit allt mer aktuellt när reglerna för vad som är politiskt korrekt i allt större utsträckning kommit att styra de stora företagens ställningstaganden. Frågan är vilken delstat som NBA skulle kunna flytta sina arrangemang till – väldigt många har betydligt mindre liberala vallagar än Georgia.

Inget land skulle behöva skämmas för Georgias nya vallag. Däremot har det förekommit att framför allt Republikanska majoriteter i andra delstater försökt begränsa möjligheterna att rösta på ett sätt som kan ifrågasättas. Bakgrunden är övertygelsen att Demokraterna gynnas av ett högt valdeltagande. Det har ifrågasatts redan tidigare men blivit än mer tveksamt under senare år, då inte minst stödet för Republikanerna bland asiatiska invandrare ökat betydligt. Sanningen är snarare att valdeltagandet endast marginellt påverkar vilket parti som vinner. Däremot får Republikanerna dåligt rykte av försök att begränsa möjligheterna att på ett enkelt, praktiskt och rättssäkert sätt delta i valen.

Mats Fält (M) är förtroendevald i Tyresö kommun