Eglof Åkesson; Rådig är den som flänger andras hud för att rädda eget skinn


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Rådig ar den som
fl ä ng er andras hud
för att rädda eget
ski nn
ugo rapporterar
att det råder en
dov stämning på
Rosenbad. Och
den enda glädjen
som märks i riksdagsgruppen är skadeglädjen. Gruppen har ju aldrig älskat GP och nu tisslas det och tasslas
det om hur många Toblerone man
kan ra for en flight till New York.
Oron for valresultatet växer. Rätt
många av kollegerna skulle ra hitta på
något annat om det var val i dag och
det höjer ju inte precis stämningen. –
Tänk, att allt det här eländet hände
just när det började vända uppåt igen,
säger de.”
Annika log igenkännande. Hon
mindes den där hösten då sossar över
hela landet hade stått infor rätta for
att ha gjort privatresor for skattepengar, ränt på porrklubbar och
klippt kvitton. Dramats höjdpunkt
hade inträffat när det visade sig att
statsministern tycktes ha satt i system
att forlägga sina semestrar så att han
kunde utnyttja regeringsplanet.
Lojala medarbetare, som krupit ur
sitt skinn for att fixa något juste tjänsteärende i närheten av de tilltänkta
semestermålen eller något anständigt
semesterställe, i anslutning till forrättningsorten, hade kritiserats offentligt
av statsministern for att inte ha varit
tillräckligt sparsamrna med statens
medel. Hon fortsatte att läsa Eglofs
beskrivning av de här dagarna:
R efuserade ordsp råk
”Hugo piggade idag upp sina riksdagskarnrater med att via e-posten
distribuera några ordspråk som enligt
högt uppsatta källor i regeringskansliet hade refuserats i sista korret på
GP:s bok:
Rådig är den som flänger andras hud for att rädda eget skinn.
– Felfri blir den som vet hur man
foder upp syndabockar.
– Låt hundarna i din omgivning
bära sina egna huvuden på det att du
kan hålla ditt eget ovanfor vattnet.
– Salig är den flygburne ty han
slipper kontakt med verkligheten.
SVENSK TIDSKRIFT
-Utgifter känns mindre tunga som
betalas med andras pengar.
Sådana här dagar rar jag ett bestämt
intryck av att Hugo avskrivit alla planer på att bli minister.”
Annika beslöt sig for att göra en
kort paus. Det var tidigt på söndagsmorgonen och alldeles tyst i bostadsområdet. Hon hörde ett svagt krafsande på fonsterblecket och noterade
forstrött att småraglarna nu hade upptäckt svålen som hängde i en nätpåse
utanfor.
Efter en snabb kopp te återupptog
hon läsandet.
”Annars har mycket handlat om
SÄPO och IB de här veckorna. Och
om dessa frågor vet vi ganska lite. I
mitt fall är det nog ganska enkelt, sä-
ger Hugo, såtillvida att han säger sig
aldrig ha upptäckt några åsikter att
registrera. Jag tycker nog att han
överdrev en del där. Förra året var
jag nära att komrna med i en tyckarpanel i TV.
Apropå TV så berättade Hugo om
att han hade hört om hur partiet
59
tänkte sig valrörelsen i medierna.
Någon från presstjänsten hade hållit
föredrag och sagt att man nu låg bra
till i planeringen. Partivännerna på
ekoredaktionen med den gamle ungdomsaktivisten AJ i spetsen har visserligen alltid försökt balansera borgamas medieövertag – de gjorde en
hjältemodig insats i Sahlinaffåren, sä-
ger Hugo. Men nu har man också
fått reportrama i TV att betona ordet
privat om det inträffar skandaler på
institutioner som inte är offentliga.
Kommunala daghem med pedofiler
och kommunala servicehus där åldringarna svälter kallas rätt och slätt
för daghem och servicehus.
– Och så har vi ju BE i Studio 1
och Gomorren världen, säger Hugo.
Det är en av rörelsens bättre infiltreringsaktioner. Här har vi en ledarskribent som är ute i etern åtskilliga
gånger i veckan. Partiets presstjänst är
mycket nöjda med hans insatser. Han
kommer säkert att bli minst pressråd,
påstår Hugo. Sedan har vi ju också
EF, professorn, den gamle rabulisten
som nu framträder som ärrad kommentator. Att han har ytterligt nära
personliga förbindelser med SB försvårar ju inte direkt våra möjligheter
att lägga saker och ting till rätta.
När jag frågar om det verkligen är
60
rätt att utnyttja de statliga medierna
på det sättet, säger Hugo att det inte
är konstigare än att rekryteringen till
organ som AMS och konjunkturinstitutet sker utifrån rörelsens intressen. Hur skulle vi annars kunna bevara makten om vi inte är beredda att
utnyttja den. Och det är viktigt att
alla ställer upp i det arbetet. – Vi är
alla trägna arbetare i Vin & Sprits
vingård, som GP en gång uttryckte
det, när han kom tillbaka från en
ovanligt lyckad semester för övrigt
”Låt hundarna i din
omgivning bära sina
egna huvuden på det
att du kan hålla ditt
eget ovanför vattnet.

lägligt nog i anslutning till EU:s finansminstermöte alldeles i närheten.
– De är duktiga på presstjänsten,
säger Hugo. De lyckades ju t o m få
näringslivet att ställa upp och betala
journalistbuffen på kongressen. Ett
svårslaget rekord i branschen, säger
han.”
Annika tittade på klockan. Hon
var snart tvungen att gå för att hinna
SVENSK TIDSKRIFT
med tåget men några sidor till i
Eglofs anteckningar hann hon nog
titta igenom.
”GS har nu återkornmit från behandlingen men tycks mest ägna sig
åt att svara på frågor om sitt supande.
Jag stötte på hennes företrädare häromdagen som däremot ser oförskämt
frisk ut. – Glöm inte bort, sa han, att
den bör inte kasta sten som själv har
renat i glaset.
Jag frågade Hugo om han tror att
hon kommer att bli omvald på kongressen. Han utgår från det. Väljamas
minne är kort, säger han. Det skulle
inte förvåna mig ett dyft om vi vinner både i Gävle och Motala också.
Rörelsen är stark, ser du. Vi böljar
tala om någonting annat – nedskärningarna i vården till exempel och så
glöms affärerna bort.
– Men det är ju ni som skär ner. Ni
sitter ju vid makten i nästan vartenda
landsting och de flesta kommuner,
försökte jag. Men Hugo säger att det
inte spelar någon roll. – Vi säger bara
att det är Bildts fel. Det är GP:s bästa
gren att skylla ifrån sig. Kom ihåg
hans gyllene regel:
– Skyll på din nästa såsom du berömmer dig själv på det att det må gå
dig väl och du länge kan styra och
ställa i ditt land.