Eglof Åkesson; Hellre strömlös än maktlös


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Hellre strömlös
an maktlös
nnika hade upp- blinka väljer ett helt liv i försakelse
täckt att hennes
attityd till Eglof
Åkesson med tiden
hade förändrats.
Hon kom på sig själv med att känna
något för denne trägne riksdagsman
som nästan kunde liknas vid tillgivenhet.
– Konstigt att hon aldrig riktigt
hade lagt märke till honom medan
han ännu var i livet, tänkte hon och
klickade s1g fram till hans
anteckningar. – En så välinformerad
person måste rimligen ha besuttit
någon särskild egenskap som gjorde
att folk anförtrodde sig till honom.
Hon rullade skärmbilden tills hon
kom till det avsnitt hon hade letat
efter och bötjade läsa:
”GP har just varit i morgon-TV
och sagt att han är en mycket,
mycket känslig person som hatar
sammanträden. Jag såg intervjun tillsammans med Hugo som muttrade
något om att GP måste tillhöra dessa
mänsklighetens hjältar som utan att
46
och smärta bara for att kunna bereda
andra glädje. Jag förstår inte riktigt
vad Hugo menar, men håller med
om att GP kanske borde ha valt en
annan bana om han är så känslig som
han säger.
Grymtar mer än vanligt
Hugo är förresten också en känslig
person. Visserligen har han ju alltid
vetat att han aldrig far komma med i
regeringen så länge GP är statsminister, men jag märkte ändå att
han var lite sorgsen dagarna efter
regeringsombildningen. Inte for att
han öppet ville erkänna sin besvikelse
men han grymtar och gruffar mer än
vanligt som igår när han fick ett
ovanligt häftigt utbrott:
– Ingen politik har dom. Propositionsförteckningen ser ut som en
dagordning i kammarrätten. Och
besluten långhalas och försenas. Är
det inte typiskt att när dom väl fattar
något beslut så vet dom inte ens om
det.
SVENSK TIDSKRIFT
EGLOF ~KESSON
Hugo överdriver naturligtvis en
del. Jag invände att just TGP-affåren
ju visade GP:s suveräna politiska
intuition. Att kungöra hans avgång
som försvarsminister alldeles innan
allt exploderade var inget dåligt drag.
Men Hugo sa att det var precis
tvärtom. Hade GP bara lugnat sig
några dagar så hade han ju blivit av
med karl’n för gott.
Hugo hade nog gärna själv velat
bli försvarsminister även om det inte
längre ingår något försvar i jobbet så
att säga. Statsministern sa dessutom
mer eller mindre öppet att det var
just det som var motivet till att BvS
fick posten. Kanske vill han att BvS
skall meritera s1g för att bli
energiminister.
– Arbetslöst, försvarslöst, strömlöst.
Det är Sverige i ett nötskal efter ett år
med GP, säger Hugo. Alla hörde när
han viskade det till sin bänkgranne på
riksdagsgruppen i eftermiddags och
när bänkkamraten lade till ’hopplöst’,
bötjade folket i de bakre bänkraderna
i andrakammarsalen att fuittra hejdlöst. statsministerns myndiga uppenbarelse längst fram i salen fick med
ens något hopsjunket över sig. Det
var som om luften bokstavligen hade
gått ur honom.
” Arbetslöst,
försvarslöst, strömlöst. Det är Sverige i
ett nötskal efter ett
år med GP, säger
Hugo.
”Annika gick ut köket där
tevattnet nu stod och kokade. Hon
måttade noggrant upp den stipulerade mängden teblad som med ett
mjukt frasande gled ner i tekannan.
Hon kände sig sugen på något
tilltugg och suckade besviket när hon
öppnade dörren till en i det närmaste
helt tom kyl. Det fick räcka med lite
~ölk i tekoppen och Annika gick
tillbaka in i sovrummet.
Hon funderade ett slag. – Var det
inte i den här vevan som folkpartiet
hade bytt partiledare, undrade hon?-
Vad visste Eglof om den händelsen?
Inte mycket visade det sig. Annika
rynkade på näsan åt några av Hugos
cynismer, som att genmanipulering
tycktes vara den enda möjligheten att
öka livslängden på kvinnliga politiker
i jämställdhetsparadiset Sverige.
Lite längre ner i texten tangade en
trebokstavskombination hennes
intresse. ”CT har skrivit i DN och
förklarat att den gemensamma valutan är ett jakobinskt projekt. Inte för
att jag riktigt förstår vad han menar.
Men Hugo sade att CT genom sin
liknelse hade lyckats ra G:s tillstånd
att publicera · artikeln, eftersom
statsministern inte hade varit på det
klara med att ordet jakobin är ett
skällsord på Riddarhuset.
Som ridderskapets och adelns företrädare i regeringen talar CT helt
enkelt med aristokrater på aristokraters vis. Med bönder har han ju
aldrig velat tala och de lärde vill inte
tala med CT – inte ens på latin. Så
när nästan alla hans regeringskolleger
har tappat målföret i frågan återstår
att föra samtalet med ståndsbröder
som Bildt och von Sydow, de enda
som har förutsättningar att uppleva
hotet om giljotinering som någorlunda personligt.
Hugo hade frågat finansministern
SVEN SK TIOSKRIFT
på gruppmötet om han hade fatt se
artikeln i förväg och säger sig ha
märkt att förstämningens skyar hade
dragit över EÅ:s panna när frågan
kom på tal. Jag påpekade att molnen
tycks ha funnits där i åtskilliga
veckor, närmare bestämt sedan GP
under partiledardebatten lovade bort
tio miljarder till kommunerna.
Jag sade också att det var roligt att
de kunde räcka till så mycket, både
till skolan, vården, de arbetslösa och
till sänkta skatter. Hugo höll med
och menade att de tio miljarderna var
det drygaste han hade sett sedan han
senast sprang på GP i korridoren.”
Hellre strömlös än maktlös
Annika smuttade på sin tekopp och
undrade om hon skulle ge sig i kast
med Eglofs redogörelse för förhandlingarna om kärnkraftens avveckling. Hon beslöt sig för att vänta med
den till ett annat tillfälle. Möjligen
skulle hon ra tid under veckoslutet.
Det hade varit en komplicerad
historia mindes hon.
Innan Annika slog av datorn hann
hon i alla händelser se rubriken
”Hellre strömlös än maktlös”. Hon
såg verkligen fram emot helgen.
47