Efter postmodernismenUr led är tiden
Ur tid är leden
Lång dag liden
Nu kommer vreden.

Falskt är inget eller sant
Politiker twittrar.
Allt bekant
Allting kvittar.

Det onda och det goda.
Ointressant,
som vatten och soda.
Känns bekant.

Postmodernism,
dominerade trend.
Synlig och osynlig ism,
samhällstillvänd.

Dess höjdpunkt har kanske passerats.
Postpostmodernismen tar över.
En del blir kvar, annat kasseras.
Beskedet kommer, framöver.

Veckopoeten