Äntligen stod Bloomberg i talarstolenÄntligen stod Michael Bloomberg i onsdags på scenen i en TV-sänd debatt mellan demokratiska presidentkandidater. Det skedde först i den nionde officiella demokratiska debatten, och frågan är om debuten levde upp till förväntningarna, skriver Örjan Hultåker.

Michael Bloomberg var sent ute med att anmäla sin kandidatur. Det skedde först i november, efter det att de övriga kandidaterna hade avverkat fem TV-sända debatter.

Länge var kravet inte bara att kandidaterna måste nå upp till en viss miniminivå i ett antal officiellt av demokratiska partiet godkända opinionsundersökningar. Dessutom krävdes att kandidaterna hade fått ekonomiska bidrag från ett minsta antal donatorer så att de inte bara skulle vara beroende av ett fåtal bidrag från så kallade superrika.

Men de ursprungliga kraven för debattdeltagande blev till sist omöjliga att upprätthålla när Michael Blomberg i opinionsundersökningarna tävlade med förre vicepresidenten Joe Biden om andraplatsen om presidentkandidaturen. Visserligen långt efter senator Bernie Sanders som leder i kampen om den demokratiska nomineringen. Men långt före övriga kandidater som tillåtits delta i alla TV-debatter.

Den förre borgmästaren i New York city dominerade onsdagens TV-debatt, som ägde rum tre dagar före primärvalet i Nevada. Dominansen berodde inte på att Michael Bloomberg gjorde något succéframträdande och inte på grund av av de idéer som han lanserade.

I ställer berodde dominansen på all kritik som riktades mot honom. De tuffaste angreppen på Michael Bloomberg kom från senator Elizabeth Warren som själv har tappat i opinionsmätningarna under det senaste halvåret.

Elizabeth Warren sade i debatten att det var bra att Michael Bloomberg nu var med i debatten och inte gömde sig bakom TV-annonser där han fick vara oemotsagd. Men beskyllningen om att han gömt sig var inte sann eftersom det vara partiets regler som tidigare hade hindrat honom från att medverka.

Men det hade kanske varit lika bra för Bloomberg om han hade sluppit onsdagens debatt. Han fick inte något varmt mottagande vare sig av meddebattörerna eller av publiken.

Elizabeth Warren anklagade Michael Bloomberg bland annat för att vara antifeminist. Enligt henne var det inte ens någon idé att byta ut miljardären Donald Trump och ersätta honom med miljardären Michael Bloomberg.

Även övriga debattdeltagare angrep Michael Bloomberg. Tidigare har han haft ett gott eftermäle från sin tid som borgmästare i New York, bland annat för att han införde regler som minskade kriminaliteten och nedbusningen i staden. Nu vändes detta emot honom därför att hans åtgärder systematiskt hade drabbat minoritetsgrupper, i synnerhet afroamerikaner.

Alla debattdeltagare, inte bara Elizabeth Warren, deltog i angreppen på Michael Bloomberg som för en utomstående oberoende internationell observatör hade drag av mobbning när det kommer in en ny elev i en skolklass.

I debatten riktades fler angrepp mot Michael Bloomberg än mot president Donald Trump. Den enda som inte deltog fullt ut i mobbningen var senator Amy Klobuchar som med sin lugnare debattstil vann stora framgångar senast i New Hampshire. Hon ägnade sig i stället åt att distansera sig från Pete Buttigieg, borgmästaren från småstaden South Bend i Indiana. De båda kämpar hårt för att överleva i primärvalskampanjens överbefolkade politiska mitt.

Det är en allmän uppfattning att Michael Bloomberg gjorde dåligt ifrån sig under debatten. De som angrep honom fick stora ovationer av publiken och han blev ibland utskrattad. Han borde ha haft flera förberedda svar på de angrepp som inte borde ha varit någon överraskning för honom. Roligt var dock när han påpekade att Bernie Sanders hade blivit miljonär sedan primärvalet 2016 och att denne ägde tre bostäder.

Det är således svårt att i dagsläget få till någon riktig utvärdering av Michael Bloombergs ställning i kampen om Demokraternas presidentnominering. Flera amerikanska pundits har efter Nevadadebatten påpekat att Michael Bloomberg ligger rätt i många av demokraternas kärnfrågor. Han har donerat stora summor både till klimatkampen och till att bekämpa vapenlobbyn.

Det finns pundits som jämfört med Donald Trumps kampanj 2016. Han vann nomineringen trots angrepp från övriga kandidater och dåliga recensioner i media.

De tidigare debatterna inför primärvalen i Iowa och New Hampshire gav intressant vägledning inför de primärvalen. Lördagens primärval i Nevada kommer dock inte att bli något facit över onsdagsdebatten eftersom debattens huvudperson inte ställer upp i Nevada.

Michael Bloomberg ställer inte upp i något av de fyra första primärvalen, delvis därför att han var sen med att anmäla sin kandidatur. Han kommer inte heller att finnas på valsedeln i South Carolina den 29 februari. Han finns på valsedeln först på Super Tuesday den 3 mars då det samtidigt är primärval i 14 delstater.

Lördagens den 22 februari i Nevada blir dock intressant. I synnerhet är frågan om Joe Biden kommer att misslyckas i ännu ett primärval. Han har länge hävdat att han skulle klara sig bättre när primärvalen flyttade från de nästan helt vita delstaterna till delstater med stora minoritetsgrupper.

I Nevada är ungefär en tredjedel av väljarna hispanics. Enligt opinionsundersökningar leder Bernie Sanders bland spansktalande.

Sedan början av hösten 2019 har opinionsstödet i Nevada mer än halverats för Joe Biden, ned från en klar ledning om 32,5 procent till endast 16,0 procent. Han ligger fortfarande på andra plats i Nevadas opinionsundersökningar men både Pete Buttigieg och Amy Klobuchar ligger i uppåtriktade trender och kan hota andraplatsen. Ett dålig primärval i Nevada för Joe Biden innebär att han snabbt närmar sig slutet för sin sista politiska kampanj.

De flesta opinionsmätningar har redan utpekat Bernie Sanders som den kommande segraren i Nevada. Det är viktigt för honom att få en stor seger så att han kan hålla undan för övriga kandidater som kommer att gynnas när några av deras medtävlare i mitten tvingas ge upp i brist på röster och pengar.

Både Pete Buttigieg och Amy Klobuchar ligger bakom Joe Biden i Nevadas opinionsmätningar. De var båda mycket framgångsrika i New Hampshires primärval, men de framgångarna har hittills inte lyft dem tillräckligt vare sig i  Nevada eller nationellt. Framgångar brukar föda framgångar i USA, bandwagon effect, men den senaste tiden har framgångarna från New Hampshire hamnat i skymundan när intresset främst har handlat om Michael Bloomberg.

Pete Buttigieg och Amy Klobuchar behöver båda göra bra ifrån sig i Nevada för att kunna hålla liv i sina kampanjer under de kommande veckorna. Alla kan inte lyckas samtidigt eftersom det bara finns 100 procent att fördela. En varning dock för Amy Klobuchar som kan överraska eftersom hon ligger i en uppåtriktad trend.

Elizabeth Warren var mest framgångsrik i onsdagens debatt och har fått mycket uppmärksamhet i media efteråt. TV-kanalerna har kört repriser på hennes angrepp riktade mot Michael Bloomberg. Frågan är dock om hon kan bryta sin nedåtriktiade opinionsutveckling.

Det bör observeras att cirka 70.000 personer hade förhandsröstat redan före onsdagens demokratiska TV-debatt. Det innebär att debatten och dess uppföljning i media inte påverkade dem.

Örjan Hultåker är docent och vetenskaplig ledare för SKOP-analys