Edward Hamilton: Finsk medicin kan bota moderat stockholmssjuka

Moderaternas finska systerparti Samlingspartiet (Kokoomus) kniper regeringsmakten i Finland och går kraftigt framåt i Helsingfors. Med en tydlig ekonomisk politik och fokus på arbetslinjen lyckades partiet mobilisera liberalkonservativa väljare. Här finns lärdomar att dra för att vinna storstadsväljare också i den svenska huvudstaden.

Samlingspartiets framgångar innebär platsen som största parti, att Petteri Orpo snart kan tituleras Finlands statsminister och att också vår systernation snart kan styras av en liberalkonservativ regering.

Vad är framgångsreceptet?

En hel del känns igen från den svenska valrörelsen hösten 2022: fokus ska ligga på inre och yttre säkerhet. Finland ska ha en trygg, klimatsmart, ren och oberoende energiförsörjning – inklusive småskalig kärnkraft. Dessutom ska migrationen vara realistisk och hållbart utformad.

Det står samtidigt klart att Kokoomus lyfter fram näringspolitiken, ekonomin och arbetslinjen betydligt tydligare än vad Moderaterna gjorde inför valet 2022.

Skattelättnader ska införas för låg- och medelinkomsttagare. Företagande ska premieras och uppmuntras. Fokus på ordning och reda i statsfinanserna kommer att leda till mer av budgetbalans, efter åratal av vidlyftiga bidragssatsningar och skakiga statsfinanser.

Dessutom lyfts innovationer, konkurrenskraft, talangattraktion, effektiv arbetskraftsinvandring och spänstiga möjligheter för entreprenörer fram som centrala komponenter för ett tillväxtorienterat Finland.[1]

Kanske extra intressant för svenskt vidkommande är de landvinningar som gjordes i storstäderna. Samlingspartiet intog förstaplatsen i Helsingfors. Jämfört med förra valet ökade det liberalkonservativa partiet med 4,6 procentenheter.[2]

Finska Socialdemokraterna gick förvisso också kraftigt framåt i Helsingfors, med drygt 7 procentenheter – dvs. som i Stockholm i höstens svenska val. Men den stora dramatiska förändringen är finska Miljöpartiets fullständiga genomklappning i Helsingfors (minus 8,2 procentenheter). Finska Mp har gått till vänster under de senaste åren. Väljarna i Helsingfors tröttnade till slut på trafikstörningar och för radikala åtgärder för att stoppa biltrafik.

Även i Sverige sjunker nu väljarnas intresse för bredare klimatfrågor, allt medan ekonomiska spörsmål ökar i takt med att sjunkande reallöner och stigande räntor pressar hårt arbetande familjer inte minst i Stockholmsregionen.[3]

Här finns möjligen lärdomar för många stockholmsmoderater – som i dagarna kallas till förbundsstämma i Sverige huvudstad.

Moderaternas framtida väljarunderstöd är en grundförutsättning för att dels återerövra makten i staden, dels för att säkra ett fortsatt regeringsinnehav efter valet 2026. Dessutom är det helt avgörande för att vinna tillbaka stockholmsväljare som bytte sida till Socialdemokraterna.

Facit för Moderaterna i vår huvudstad är dessvärre dystert. Moderaterna har förlorat väljare i varje val de senaste tre valen. I höstens val samlade partiet 19 procent i riksdagsvalet (18,3 i kommunalvalet en nedgång med 2,6 enheter jämfört med 2018). Sett till SCB partisympatimätning för november 2022: 16,9 procent (!).

Stockholmsmoderaterna har flirtat med marginalväljare inklusive en yngre, urban och progressiv väljargrupp under en lång period för att återfå förtroende. Hittills har den strategin inte burit med sig särskilt överväldigande frukter.

Det ska sägas att förklaringarna till stockholmsmoderaternas fall i opinionen dock inte enbart är egenproducerat. Vår svenska regering måste mycket tydligare avancera offensiva marknadsliberala strukturreformer för att det överhuvudtaget ska gå att återvinna (ofta) liberala väljare i Stockholm.

Moderater i Stockholm kommer därför behöva driva frågor på flera fronter under mandatperioden: dels i opposition på lokal nivå mot ett rödgrönt styre, men faktiskt också mot den M-ledda regeringen.

Regeringssamarbetet med SD lyfts också ofta fram som en nyckelfaktor till M Stockholms nackdel. Å andra sidan ska det finska systerpartiet samarbeta med migrationskritiska Sannfinländarna – trots det ökar Kokoomus i opinionen i Helsingfors. Och stockholmarna lutar mer till höger, än vänster, i centrala sakfrågor vilket också visar på potential till bredare väljarstöd.

Slutsatsen är tydlig: Samlingspartiet i Finland visar att en klassisk borgerlig politik dels kan behålla kärnväljare. Men också generera i nya landvinningar – inte minst i storstäderna.

En strategi som tydligt kombinerar frihet och ansvar, arbetslinje och företagande samt trygghet och välfärd har alla chanser i världen att bota den moderata stockholmssjukan.

Edward Hamilton är egenföretagare och styrelseledamot M Östermalm (Oscar Norra)

[1] Samlingspartiets valprogram (8/2 2023)

[2] Valresultat, YLE (2023)

[3] Se t.ex. NOVUS (mars 2023), klimatfrågan minskar från plats 5 till plats 8 i viktigaste sakfrågor, ekonomi ökar till plats 6 i NOVUS. I Demokop för april 2023 intar Sveriges Ekonomi plats 1.