Ur arkivet: Den klassiska bildningen och vår moderna kultur

”För egen del finner jag endast ett kulturideal värt det högsta offer: det som för första gången formulerades av joniska och attiska greker och för vilket åtskilliga hellener och deras meningsfränder också ha offrat sina liv – det kulturideal, som grundar sig på sanning, rätt och hänsyn till nästan. Detta ideal har som huvudföresättning f r i h e t och som mål möjlighet för individen att leva ett liv, som med fog kan kallas människovärdigt.

Jag påstår inte, att klassisk bildning är nödvändig för varje människa för att förverkliga ett sådant kulturideal, men jag anser att klassisk bildning är ett av de oumbärliga vapnen i kampen mot de mörka makter, som hota att kullkasta grundvalarna för ett kulturideal som det nyss nämnda. Den icke klassiskt bevandrade glömmer lätt, att det idealet är något som vi ha en handfull hellenska män att tacka för, vilka trots en ofta hotfull majoritet, delvis med livet och sin borgerliga existens som insats, sådde de tankefrön, ur vilka vår kultur har utvecklats och ur vilka den alltjämt hämtar näring.”

Veckans rekommendation ur arkivet är ”Den klassiska bildningen och vår moderna kultur” av professor Gösta Säflund från 1949. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.