Den nygamla ideologinNog har de fått konkurrens
Adam Smith, Edmund Burke och Karl Marx.
Mot Narcissus har de en krympande chans
En yngling, speglande sig i vattnets glans.

Liberalism, konservatism, eller socialism
Kan för många vara den maktpolitiska grunden.
En växande trend är narcissism,
Som ur folkdjupet lockar röster för stunden.

En förening av pragmatism och populism
Förgylld med kattguld av egen tillverkning.
Finns här en vinnande cynism,
Som behöver en idealistisk förstärkning?

Veckopoeten