Dags att söka till skribentskolanAtt få ägna sina dagar åt att förkovra sig i politik och samhällsutveckling, skattesystem och utrikespolitik, gråzonsproblematik och näringslivets förutsättningar är bland det roligaste man kan göra, men få förunnat. Möjligheterna ökar dock markant om man har turen att bli antagen till SNBs Skribentskola, och nu är det tid att söka till årets utbildning.

Som opinionsskribent krävs en bred allmänbildning, förmågan att snabbt sätta sig in i nya ämnen, en hög lägstanivå och en ständig vilja att producera. Därtill måste man naturligtvis behärska språket, och ha en väl utvecklad ideologisk kompass.

Men de flesta av oss behöver någon gång lite hjälp på vägen. Med att putsa hantverket, lära sig branschen och få in en fot på redaktionerna. Därför startades en gång Svenska Nyhetsbyråns Skribentskola, som trots att den sedan har kommit att stå modell för ett otal liknande utbildningar med olika ideologisk riktning fortfarande står i en klass för sig.

Skribentskolan lär dig skriva bättre, kunnigare och kortare – men också vad opinionsskribentens roll på en tidning bör vara, skribentens juridiska ramverk, tidningsekonomi och opinionshistoria. Därtill erbjuder de praktik och erfarenhets från redaktionsgolvet – och nödvändiga relationer i den borgerliga opinionsvärlden. Att alla deltagare får chansen att skriva i Svensk Tidskrift är naturligtvis en bonus.

Efter utbildningens första tio år tittade man tillbaka på tidigare deltagare, och konstatera att cirka 40 procent skrev mer eller mindre regelbundet för en nyhetspublikation. Ungefär lika stor andel arbetade i någon roll med opinionsbildning inom den borgerliga sfären, som politiska sekreterare eller inom public affairs. Visst överlapp mellan de två grupperna finns, men det är fortfarande en imponerande statistik för en utbildning i opinionsskrivandets konst. Många är de tidigare alumner som idag har skrivandet som sitt yrke. Undertecknad är bara en utav dem.

Årets ansökningsperiod går ut den 16 februari. Sök. Du kommer inte att ångra dig.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift och Skribentskolealumn anno 2012