På de olåsta ytterdörrarnas tid”Det är bra i vårt land.”
Det berättade den erfarne affärsmannen gärna på sina resor utomlands.
Efter några år nyanserade han svaret.
Det var inte lika bra som tidigare.
”Förr behövde jag inte låsa dörren till huset.”
En bagatell kan tyckas.
Det var för trettio år sedan.

Idag är det annorlunda.
Många av de låsta dörrarnas hus är övergivna.
Eller har övertagits av kriminella.
Gängen domderar och dominerar.
Rättsväsendet har kapitulerat.
Politiken korrumperad.
Kulturen klasskampsbaserad.
Många har flytt till grannländerna.

Affärsmannen, med det grånade håret, är borta sedan länge.
I sin ungdom bodde han en månad i Stockholm.
Han borde känna till Sverige, tyckte hans pappa i Venezuela.
Det var på de olåsta ytterdörrarnas tid.

Veckopoeten