Dagens frågor


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DAGENSFRAGOR
TANKEGRÖT PA HAVREGRYN
Sålunda talade enligt tidningreferaten en
känd svensk man på symposiet om kvinnors hälsa och framtid: ”De mycket stora
forändringar som nu håller på att ske under 90-talet har vuxit fram i en kuslig
kombination av nyliberalism och konservatism skapad av Reagan- och Busheran i
USA. Det är en utveckling som är enbart
negativ for många människor och en
växande fattigdom har blivit det mest
forödande resultatet. Vi upplever en ny
brutal mentalitet, där rädsla och hot till
exempel om arbetslöshet används som
drivkraft fOr forändringarna”.
Han betecknar också Margareth
Thatchers regim som ”den hårda brutala
och giriga vägen”.
Sture Nordh? Göran Greider? Tore
Andersson? Birgitta Dahl?
Ingalunda. Här talar en man som haft
sin maktbas i koalitionen Big Business –
Big Labour- Big Govemment. En feodalfurste med en feodalfurstes fasoner och rikedomar. En fallen furste vars namn blivit
synonymt med strandade storaffirer.
Man kan forstå att en sådan man känner en instinktiv motvilja mot en ny tid
med en exploderande entreprenörsrevolution och medelklassens revolt mot
det paternalistiska klassamhället. Man kan
forstå att han är bitter mot en borgerlig
regering som inte låtit sig domptera som
de tidigare socialdemokratiska till att säga
ja och amen till alla hans projekt. M:..n
kan forstå att han känner avsky for den
obskyra skaran av små kapitalister som
med irrelevanta argument om ekonomisk lönsamhet torpederat några av hans
imperiebyggardrömmar.
(Man kan också i marginalen undra
hur Bengt W esterberg som framträdde på
samma symposium reagerade mot att
regeringspolitiken av den forre styrelseledamoten i folkpartiet betecknades som
nyliberal och konservativ.)
POPULISTIR l ALLA LÄGER –
FÖRENA ER
Socialdemokraterna fick plötsligt stöd av
nydemokraterna for sitt forslag att avskaffa husläkarsystemet. Var det samma
sorts pinsamma seger som när de ofdrhappandes – med hjälp av borgerliga
72 SvENsK TmsKRIFT
frondörer ur nykterhetsmaffian – råkade
stoppa tillstånd för krogar att direktimportera öl? Detta var dock ännu
pinsammare: stöd från de obskyra nydemokratema.
Men Ingvar Carlsson fann på råd. Med
darr på stämman förkunnade han att det
var sorgligt att ”det här fina landet ” nu genom Carl Bildts förskyllan i praktiken regerades av en expeditionsministär som var
beroende av ett populistiskt partis stöd.
Anmärkningsvärt, men inte förvå-
nande, är att ingen reporter påminde herr
Carlsson om att det i detta fall var socialdemokraterna som blivit beroende av Ny
Demokrati för att ra igenom sina förslag.
Mer förvånande är att det fortfarande
finns många icke-socialistiska politiska bedömare som anser att Ingvar Carlsson är en
ärlig och rättfram politiker
POLITISK ANNEKTERING
Förre komunistledaren C-H Hemlansson anlitas flitigt av Sveriges Television
och kan därmed anses ha vunnit burskap
som en medborgare med oförvitligt politiskt förflutet vars erfarenheter och framtoning passar väl in i dagens massmediautbud.
C-H Herrnansson är också styrelseordförande i Centrum för Marxistiska
Samhällsstudier – Marxistiskt Folkuniversitet, vpk:s tidigare studie- och
propagandaorganisation.
Den skall tydligen ges en mera modem och till dagens förhållanden anpassad fasad. Till den ändan har man gått tillsammans med ett antal kulturbärande tidskrifter: Mtonbladet/KULTUR, Ord
och Bild, Häften för Kritiska Studier,
Kvinnabulletinen m fl. Man passar också
på att ge den nya organisationen ett nytt
namn, Forum för Sarnllällsdebatt.
Namnet Forum för Sarnllällsdebatt ger
associationer i vida borgerliga kretsar. Med
rötter i 40-talet blev denna borgerliga studie- och debattorganisation en spjutspets i
arbetet för ett borgerligt samarbete. Mer än
hälften av den första borgerliga efterkrigsregeringen hade varit aktiva på framskjutna
positioner i organisationen.
Målet – ett borgerligt sarnarbete – har
uppnåtts. Forum för Sarnllällsdebatt fortsätter att ge ut skrifter och arbetar på riksplanet.
Annekteringen av Forum för
Samhällsdebatts namn måste vara ett medvetet led i ett kommunistiskt kostymbyte.
RÖRELSENS FRISKOLA
Stockholm har Konsum grundat
Konsumtionsföreningens i Stockholm
gymnasieskola. Den av socialdemokraterna och vänsterpartiet så starkt kritiserade skolpengen har möjliggjort detta.
Till hösten startar den första årskursen.
Det finns fyra sökande till varje plats. Det
fordras alltså mycket bättre betyg för att
gå i Konsums friskola än i motsvarande
utbildning inom Stockholms kommunala
gymnas1er.
Den socialdemokratiska hetsjakten på
landets friskolor drabbar nu även Rörelsens egna.
SvENsK TIOSKR.IrT 73