Clara Wahren; Ett av världens friaste länder


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

motattacken beskriva det som farligt
att sänka dem. Problemet blev ju
närmast att de inte är ännu högre!
SLÅ FÖRST
Den första versionen av en nyhet är
grundläggande eftersom de flesta
övriga medier kommer att basera sina
”Plötsligt stod den stora
valmaskinen orörlig och
tycktes inte veta hur den
skall svara.”
historier på den. Det fanns flera exempel på det under den gångna valrörelsen, då historier baserades på felaktig
information fick fäste och spreds vidare. När en felaktig historia börjat spridas återstår snabba svar, ”Winners Do.
Losers meet” hävdar Carville/Begala
och exemplifierar med det mytomspunna War Room där möten var få
och handling sattes i fokus, framförallt snabb: ”Speed kills (your opponent)”. Under den svenska valrörelsen
syntes inte mycket av detta. Carville/Begalas svenska vänner inom socialdemokratin överraskades fullständigt av avslöjandena om att
vissa landsting tillät sjukskrivning
via telefon. Plötsligt stod den stora
valmaskinen orörlig och tycktes
inte veta hur den skulle svara. I ett
slag gavs exempel på en lyckad
attack och en misslyckat ”counterpunch”.
Sammanfattningsvis är ”BUCK
UP, SUCK UP … AND COME
BACK WHEN YOU FOUL UP” en
mycket bra bok där författarna generöst delar med sig av sina erfarenheter. De sticker inte under stol med
ESTLAN D
Ett av världens friaste länder
Av Clara Wahren
Maria Rankka presenterar i en så kallad ”Timbro Pejling”
ett av våra närmaste grannländer, Estland. Den korta och
lättlästa boken innehåller en kort historisk tillbakablick
men fokuserar på vad som hänt sedan 1991 när landet
fick tillbaka sin självständighet.
E
STLAND RANKAS idag SOm
ett av världens friaste länder, reformerna har kommit snabbt och varit konsekvent liberala. Estland
har en mycket fri handel, sund skattepolitik och relativt liten statlig
inblandning. Visst är skillnaderna
mellan Tallinn och resten av landet
stora men den generella välståndsökningen är snabb.
Tallinn benämns ”en uppkopplad medeltidsstad” vilket är en mycket träffande beskrivning. Hur Estland gått från grått sovjetisk till
sprudlande fri på så kort tid är väl
värt att läsa om. Särskilt intressanta
är kanske resonemangen kring EU
och NATO. Här finns en naturlig
konflikt mellan viljan att vara med
och rädslan att förlora sin nyvunna
självständighet.
Boken bygger på intervjuer med
företagsledare, studenter, sjukvårdssina politiska åsikter utan republikaner framställs i det närmaste
genomgående negativt. Bortsett från
detta och att det emellanåt slinker
politiska resonemang som är lätt
vänstervridna lyckas Carville/Begala
hälla fritt från politiskt tyckande och
koncentrerar sig på hur man skall
bedriva en framgångsrik kampanj .
Det är en nyttig bok för den som vill
driva en framgångsrik valrörelse.
Ulf Emanueli (ulf.emanueli@
moderatsel är pol. mag. och assistent i
Europaparlamentet Hans trebetygsuppsats handlade om amerikanska valrörelser.
BOKFAKTA
Författare: Paul Begala/James earville
Titel: Buck up, suck up… and come back when
you foul
Förlag: Simon Schuster, 2002
direktörer, politiker och andra ester
och tar upp en lång rad av de viktigaste och mest intressanta frågorna;
skattepolitik, sjukvård, EU och
mycket annat. Den är samtidigt personlig och informativ. Estland är ett
exempel som inte minst vi svenskar
kan lära mycket av.
Jag har köpt på mig en hel hög
av Rankkas bok för att dela med mig
till de svensktalande som är intresserade av EU:s utvidgning och nutida europeisk historia, som jag stöter
på i mitt arbete. Den är en utmärkt
introduktion till båda ämnena.
Clara Wahren
(clara.wahren@moderatse) är fil kand
och arbetar i Europaparlamentet
BOKFAKTA
Författare: Maria Rankka
Titel: En ny generations land
Förlag: Timbre, Slackholm 2002
lSvensk Tidskrift l2oo2, nr si EPJ