2003 nr 1


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2003, NUMMER l, ÅRGÅNG 90
REDAKTÖRER :
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostm an@svensktidskrift.se
ANSVAR IG UTG IVA RE:
Hans Birger Ekström
WEBMASTER:
Linda Hansson
linda.hansson@svensktidskrift.se
E-POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBS I DA:
ny.svensktidskrift.se
FORM :
Edita Communication
LAYOUT OC H OMSLAG:
Jörgen Carlsson
TRYCKER I:
Edita Västra Aros
A DRESS :
Box 2115, 103 13Stockholm
TELEFON :
o8-10 35 98
TELEFAX :
08-20 4171
PRENUMERAT ION:
345 kr.
Norden: 445 kr.
Övriga:525 kr.
Studentpris: 100 kr.
Lösnummer:49 kr.
Postgiro:7 27 44-6.
Bankgiro:575 7620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per år.
ISSN 0039-677X
5 Det finns ingen social rättvisa
Att vara emot ökad rättvisa i samhället är politiskt självmord. Men hur
ökar man något som inte kan finnas? Det är dags att lyssna till Hayek
igen: social rättvisa är ett meningslöst begrepp. l av Nils Karlsson
9 En rättviseteori utan framtid
I takt med att fördelning blir en allt mindre del av politiken håller tiden
på att springa ifrån John Rawls politiska filosofi. 1 av Waldemar lngdahl
12. Bra stängsel skapar goda grannar- också i havet
21
25
2/
32
3;
Privat äganderätt är inte bara moraliskt rätt utan också en viktig för ett
effektivt resursutnyttjande. Det visar den isländska fiskepolitiken.
l av Hannes H. Gissurarson
Konsten att ta död på spararna
Fördelningsfundamentalism och bristande respekt för äganderätt är
viktiga orsaker till att sparande och företagande straffbeskattas i Sverige.
1 av Nils-Eric Sandberg
Lärare kan vara bra, trots lärarutbildningen
Utbildningsministern och utredningar betonar vikten av behöriga lärare.
Men ingen verkar bry sig om hur de utbildas. l av Christina Trygg
skeppsbroadeln blev rik på ofriheten
1700-talets storföretagare i Stockholm levde högt på statliga detaljregleringar som de själva drivit igenom. Men en ny tids entreprenörer
tog över när monopolen avskaffades. l av Klas Nyberg
EU:s utrikespolitik, en grekisk tragedi i två akter
Det börjar likna en av antikens tragedier. För andra gången har EU:s
utrikespolitik smulats sönder i Greklands händer, trots alla goda
föresatser. Vilar det en förbannelse över det grekiska ordförandeskapet?
l av Thomas Allvin
Intresset ljuger aldrig. Och det är tur.
Det är inte lobbyisterna det är fel på utan de politiker och journalister
som inte värderar och bedömer lobbyistens information. Det är den
lättköpte politikern vi bör ställa till svars. l av Maria Pålsson
Mänskliga rättigheter för vampyrer
Skall varulvar och vampyrer ha mänskliga rättigheter och rösträtt?
l av Kajsa Wilhelmsson
Inledaren: Peace in Our Time ….. . …. .. …………… . . ………. 2
Noterat . . … . ………………………………………. ….. .3
Krönika: Klas Östman om nedläggning av FN, mm . . . . . . . . …………… 4
Krönika: Janerik Larsson om det allra mest obegripliga USA .. ………… 20
Krönika: Lars Firnmerstad om tyska krigsdebatter …………………. 40
Böcker: Såvitt Thage kan minnas …………… . ……………….. 42
Tyrannen, staten och den svenska modellen ……. . . …… . . … .44
De gamla grekerna hade fel om det mesta …………….. . .. . .46
Krönika: Peter J Olsson om public service i statens tjänst . . …….. . .. .. . 48
• •
lSvensk Tidskrift lzoo3, nr 1 l a