Äntligen! Den misstänkte är den misstänkte.Vi hade gripit tjuven direkt om vi hade upptäckt brottet, sade polismästaren.
Men nu förnekar den misstänkte all kännedom om brottet.
Det visar bara hur förslagen han är.

Han vill inte tala om vad som stals och var brottsplatsen är belägen.
Det är ett ytterligare tecken på att den misstänkte är tjuven.

Vi vet inte vad som stals, och från vem, och hur och när och var.
Men vi kan slå fast att den misstänkte är den misstänkte, betonade polismästaren.
Vi kommer nu att kraftsamla för att noga överväga nästa steg.

Troligen behövs en kommission för att gå till botten med det här,
Hördes en åklagare säga i en intervju.
Botten, upprepade någon.

Allmänhetens förtroende är orubbat.
Det fastslog landets justitieminister i ett uttalande på twitter.

Allt detta hände i ett land söder om Sydpolen.

Veckopoeten