Print Friendly, PDF & Email

Annons; Trygg Hansa

Av Redaktionen | 31 december 1975


1975


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

:1
l
Dethärögonblicket
ärvärtmerän alla pengarivärld
Livbojen har varit vår företagssymbol
i tjugo år. Vi har placerat ut den på
mer än 30.000 ställen – vid bryggor,
kajer och badplatser.
Många liv har räddats tack vare detta.
Men vi vill inte bara rädda liv.
Vi vill överhuvudtaget hjälpa till att
förhindra att förluster och skador
uppstår. Enligt vår mening ska nämligen ett försäkringsbolag inte bara ta
emot premier och betala ersättningar.
Vi utformar kontinuerligt ny och bättre
livräddningsmateriel, t ex säkerhetslinor och isdubbar.
Genom trycksaker, instruktionsfilmer
och demonstrationer verkar vi för
ökad säkerhet i trafiken, bättre hälsa
ökad kunskap om livräddning och
ökad trygghet mot brand,_inbrott m m.
Det finns också en ekonomisk sida
av saken. Om skadorna blir färre
minskar våra utbetalningar. Overskottet blir större och premierna hålls
nere. Eftersom Trygg-Hansa är ett
ömsesidigt försäkringsbolag kommer
överskottet försäkringstagarna tillgodo.
~TRYGG
~HANSA
Vi gör någonting för din trygghet.
lnte bara pratar om den..
Trygg-Hansa har under en följd av år i .
skadeförebyggande syfte samarbetat med
bl a Svenska LivräddningssällskapetSimfrämjandet (SLS), Röda Korset,Trafiksäkerhetsverket, NTF,Socialstyrelsen.
Polisen, Skid- o. Friluftsfrämjandet och
Scoutrörelsen .

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019