Anders Ydstedt: Svensk Tidskrift skriver under för immateriella rättigheter

I veckan firades World IP Day. Svensk Tidskrift står som en av 110 aktörer i 53 länder bekom ett upprop till Daren Tang, generaldirektör för World Intelectual Property Organization (WIPO). I år lyftes särskilt kvinnors bidrag till innovation och behovet av att stärka kvinnors ägande av immateriella rättigheter (IP). Läs uppropet här.

Undertecknarna, däribland Austrian Economics Center (Österrike), IREF (Frankrike), IEA (UK), ATR (USA) och Property Rights Alliance (USA), pekar på sambandet mellan immateriella rättigheter, innovation, tillväxt och inte minst utvecklingen av medicin och hälsovård.

Experten på immateriealrätt Christina Wainikka konstaterar klokt i en artikel att Sverige har en ”blind fläck” när det gäller att kopplingen mellan innovation och immaterialrätt. Begreppet innovation hyllas av politiker av alla färger men engagemanget för äganderätten är svagare. Ibland är det till och med så att det finns uttalade strategier att skapa aktörer som ska ”ta tillvara” andras innovationer som för tillfället eller ännu inte omsätts i affärer.

För egen del brukar jag definiera entreprenörskap som innovation + ägande. Det som ingen äger kommer inte heller att utvecklas eller förvaltas på rätt sätt. Främja gärna innovation men ägandet till dessa måste värnas. Därför är IP så viktigt.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift