Anders Ydstedt: Öppna arkiven!

I Sverige är vi ofta stolta över vår offentlighetsprincip. Det finns dock ett område där vi ligger långt efter andra länder och där vårt agerande nu kan vara direkt farligt.

Under hela kalla kriget spelade Sverige ett dubbelspel i vår utrikes- och säkerhetspolitik. Vi hade hög svansföring som neutral och alliansfri stat, men samtidigt hade vi ett omfattande försvarssamarbete med väst. För att understryka alliansfriheten gjordes dock av och till markeringar mot väst. Då både öst och väst var väl medvetna om vårt dubbelspel var det egentligen bara den svenska allmänheten som hölls i okunskap. 

På senare år har det kommit en hel del böcker om vårt dubbelspel. En bra introduktion till ämnet är FOI-forskaren Robert Dalsjös serie i Svensk Tidskrift Väskan i Washington, eller Mikael Holmströms bok Den dolda alliansen (Atlantis 2011). En tyngre bidrag, men i högsta grad läsvärt, är folkrättsexperten Bo J. Theutenbergs serie Dagbok från UD som nu även finns i pocketupplaga. Något mer populärvetenskapligt om ämnet är dock svårare att finna.

En utmärkt förebild är TV-serien Finland under kalla kriget producerad av Finlands public service-bolag YLE. Serien kan ses på SVT Play. En motsvarande serie om det svenska dubbelspelet borde också produceras. När man hör SRs rapportering från Ukraina, nu senast försöken att skildra sprängningen av dammen i Nova Kakhovka som om det är oklart vem som stod för terrordådet, så får man nog inse att det kommer att dröja innan svensk public service är moget uppgiften.

Vad som däremot skulle kunna – och bör – göras direkt är att öppna arkiven och publicera namnen på de svenskar som spionerade för Sovjet, DDR med flera. Sverige har ännu inte öppnat dessa arkiv och är man intresserad får man söka sig till exempelvis tyska Stasi-arkivet BStU i Berlin eller Mitrokhin-arkivet. I Sverige har forskaren Birgitta Almgren till och med belagts med munkavle för att inte sprida namn som finns i nämnda öppna utländska arkiv.

I dagens säkerhetspolitiska situation finns ytterligare en dimension. Det finns sannolikt individer i arkiven som agerar aktivt mot Sverige än idag. Catherine Belton beskriver i boken Putins Krets (Albert Bonnies Förlag 2021) om hur säkerhetsorgan och rysk maffia på 1980-talet förberedde sig inför väntad kollaps för Sovjetunionen och hur dessa nätverk nu åter är aktiv del av Putins system. Vladimir Bukowsky skrev i Judgement in Moscow (Ninth of November Press, 1996 & 2019) Sovjets kollaps som en kontrollerad process för att rädda pengar och nätverk, men framförallt för att Sovjetledarna skulle slippa åtalas för folkrättsbrott. Detta fungerade nätverk kan än idag utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Kanske finns individer som agerar i debatten för att försvåra Sveriges NATO-medlemskap också på dessa listor.

Regeringen borde se till att Sverige blir ett öppet och västligt land som inte skyddar spioner. Kanske något att fundera på så här på den internationella arkivdagen?

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift