Amanda Wollstad: Malmö kan göra mer för att stödja Ukraina

I mars avbröt kommunfullmäktige Malmö Stads vänortsavtal med den ryska exklaven Kaliningrad, som en markering mot Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Att uttrycka avsky mot Rysslands övergrepp är bra men inte nog – Malmö och andra kommuner runt om i Sverige bör också helhjärtat visa sitt stöd för Ukraina och det ukrainska folket.

Det har gått snart nio månader sedan Rysslands förnyade invasion av Ukraina. Nio månader av ofattbara övergrepp och krigsbrott, mot ett Ukraina som inte gjort sig skyldiga till något annat än att vilja välja sin egen framtid, sina egna vänner. Nio månader av hårdnackat motstånd och heroisk kamp från ett ukrainskt folk som inte tänker låta sig kuvas.

Tre dagar räknade Rysslands totalitära ledare Vladimir Putin med att det skulle ta att nå och ockupera Kyjiv. Nu jagas sargade ryska trupper bort från stad efter stad längst fronten i östra Ukraina, många mil från den ukrainska huvudstaden. Men kriget är långt ifrån över. En desperat Putin är en farlig Putin. Väst måste fortsätta stödja Ukraina så länge kriget pågår, med vapen, materiel, mat, mediciner och sjukvårdsutrustning. Vad helst som behövs för att garantera en ukrainsk seger, och därmed Europas säkerhet.

Men behovet av stöd sträcker sig längre än kriget. Fasorna som avslöjas i de befriade städerna går knappt att beskriva. Ryssland har systematiskt förstört civil infrastruktur och försåtminerat allt de kommit över. Att trygga och bygga upp samhället igen kommer kräva en insats Europa inte sett sedan återuppbyggnaden efter nazisternas härjningar under andra världskriget.

Det är en uppgift för stor och viktig för att bara hänskjuta till Stockholm – ändå tycks det vara reflexen hos allt för många av de styrande politikerna i många svenska kommuner. Inte minst Malmö.

 I Malmö har partierna i Malmö Kommunfullmäktige, samt Kristdemokraterna som ligger under spärren, kontaktats för att fråga hur de ställer sig till två konkreta förslag på hur Malmö Stad kan visa sitt stöd för Ukraina.

Det ena förslaget är att, så som bland annat Helsingborg, Landskrona och Lund redan gör, låta Ukrainas blågula fana vaja jämte kommunens flagga – lämpligen utanför Rådhuset på Stortorget – till dess att Ukraina åter vunnit sin frihet.

Det andra förslaget är att snarast möjligt inleda ett vänortssamarbete med en lämplig stad i Ukraina, och låta denna ort ta platsen den ryska exklaven Kaliningrad lämnade tom när det samarbetet klokt nog avslutades efter invasionen i februari. Också här har flera andra kommuner, bland annat Lund och Stockholm, gått före.

Genom ett sådant samarbete skulle Malmö tydligt markera sitt stöd för det ukrainska samhället, och kunna ta på sig ett särskilt aktiv roll i återuppbyggandet av infrastruktur och civilsamhälle i vänorten efter Rysslands härjningar.

Av partier som svarat är det bara Moderaterna och Kristdemokraterna som helhjärtat stödjer att hissa den ukrainska flaggan i Malmö och att arbeta för att Malmö ska få en vänort i Ukraina. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget om vänort, men är avvaktande till förslaget om flaggning.

Kommunfullmäktige och partierna i Malmö borde arbeta betydligt mer aktivt med stödet till Ukraina – även lokalt. Vi har under de senaste nio månaderna sett att civilsamhället, privata krafter och lokala initiativ kan göra skillnad. Det samma gäller naturligtvis rikets tredje största stad – och alla andra kommuner som drar fötterna efter sig.

På måndag klockan 12 samlas Måndagsrörelsen i Malmö utanför Stadshuset i Malmö för att visa vårt stöd för ett fritt och självständigt Ukraina, och för att uppmana de styrande i kommunen att ta förslag vidare.

Solidaritet med Ukraina är inte bara en fråga för stat och regering. Kommunerna kan och bör göra mer. 

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift