Prins Michael av Liechtenstein: G7-mötet och den märkliga händelsen med det försvinnande korset

Inför G7-toppmötet i det historiska rådhuset i Münster utlöste tyska regeringstjänstemän utbredd upprördhet genom att ta bort ett kors från 1600-talet från mötesrummet.

G7 är en informell sammanslutning som samlar de mäktigaste västmakterna så att de kan samordna sin politik på relevanta områden. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA. Det roterande ordförandeskapet innehas för närvarande av Tyskland.

Under ledarnas toppmöte i Elmau i Bayern i juni 2022 bekräftade de sju nationerna sitt engagemang för de gemensamma G7-värdena frihet och liberal demokrati, mot det ökande auktoritära styret.

Förra veckan hölls ett möte mellan G7-ländernas utrikesministrar i Münster i Tyskland. Toppmötet hölls i det gamla rådhuset – en passande plats eftersom det var här en del av det Westfaliska fredsavtalet från 1648 undertecknades i efterdyningarna av trettioåriga kriget. Efter årtionden av skiftande allianser och blodig krigföring kom utmattade nationer överens om att söka fred och diplomatisk konfliktlösning. Kriget hade ägt rum mestadels på det heliga romerska rikets territorium i centrala Europa och involverade nästan alla tidens europeiska makter. Konsekvenserna för civilbefolkningen var fruktansvärda.

Denna historiska diplomatiska framgång uppnåddes genom att inte stämpla någon sida som den förlorande parten, utan istället fokusera på att återuppbygga relationerna mellan stater. Den så kallade westfaliska ordningen lade grunden för dagens politiska ramverk.

Nu när freden återigen äventyras av angripare, ideologier och principalism är Münster en bra mötesplats. Den Westfaliska andan skulle kunna inspirera västerländska demokratier att hitta civiliserade och pragmatiska lösningar.

Inför toppmötet publicerade det tyska utrikesdepartementet följande uttalande:

The Federal Minister of Foreign Affairs, Annalena Baerbock, will host and lead the work process of the G7 foreign ministers until 31 December 2022.

The work of the G7 foreign ministers will focus on current issues and strategic challenges in foreign and security policy. Particular attention will be paid to Russia’s attack on Ukraine and the consequences for Europe, transatlantic cooperation and the international order.

In addition, Germany is pursuing a “prevention and transformation agenda” under the “G7 Foreign Ministers’ Track” with the following work priorities:

  • Expanding the climate commitment within and beyond the G7
  • Overcoming the pandemic and its consequences as well as ensuring sustainable global vaccine supply and equity
  • Strengthening the resilience of democracy

Detta förefaller att vara ett sunt program. En märklig och störande händelse inträffade dock under toppmötet. I stadshuset i Münster där evenemanget ägde rum hängde ett litet kors på väggen. Det hade funnits där i mer än 450 år. Men när mötet började var korset borta – borttaget av det tyska utrikesdepartementet, som hävdade att det inte återspeglade alla deltagares tro. Utrikesminister Annalena Baerbock uppgav att det var ett beslut fattat organisatorisk nödvändighet och att hon inte hade varit inblandad.

Med undantag för Japan, som sannolikt är tillräckligt resonabelt för att inte ha blivit förolämpat, är majoriteten av befolkningen i alla G7-länder kristen. Även om de är sekulära stater har deras politiska tradition (inklusive separationen av kyrka och stat) kristna rötter. Att förneka dessa rötter kommer bara att hindra G7:s från att nå sitt mål att ”stärka demokratins motståndskraft”.

Vad kan tänkas vara agendan bakom en sådan gest? Vi ser alltmer en auktoritär antikristen attityd i dagens teknokratiska system. Västerländska teknokratier börjar uppvisa drag som kan undergräva det fria samhället.

Thorsten Frei, ledamot för CDU i Tysklands förbundsdag, uttryckte det bäst:

”Endast de som står för sin egen tradition och sociala karaktär kan också närma sig andra med öppenhet, suveränitet och med självförtroende”, sa Thorsten Frei. ”Det kristna människoidealet är den gemensamma grunden för G7-staternas liberala och konstitutionella demokratier.”

Prins Michael av Liechtenstein

Texten publicerades ursprungligen i GIS, Geopolitical Intelligence Services.