Amanda Wollstad: En måndagsrörelse för Ukraina

Den ursprungliga måndagsrörelsen startades för att stödja Baltikums frihetskamp. Varje måndag klockan 12 träffades människor med olika bakgrund och i alla fall delvis politisk färg för att stötta de små staternas kamp mot sovjets förtryck och ockupation. Med tiden spred sig manifestationen, som mest hölls möten i femtio svenska städer, mer regelbundet i ett trettiotal.

Baltikum blev som känt så småningom fritt. Hur stor roll Måndagsrörelsen spelade kan naturligtvis diskuteras, men opinionsbildning ska inte underskattas. Det var en massiv uppslutning kring mötena på Norrmalmstorg, som tjänade både som en manifestation av solidariteten med vännerna på andra sidan Östersjön, och som en påminnelse till den svenska regeringen om att detta var en fråga svenskarna – väljarna – faktiskt brydde sig om.

I Estland, Lettland och Litauen har Måndagsrörelsen spelat en stor roll för synen på och relationen till Sverige. Människorna bakom premierades med ordnar och medaljer, och sedan 1994 är just Norrmalmstorg platsen för det baltiska frihetsmonumentet ”Frihetens Källa”.

Bland initiativtagarna till Måndagsrörelsen märks bland annat Gunnar Hökmark, numera ordförande för tankesmedjan Frivärld och återkommande skribent i Svensk Tidskrift, och Svensk Tidskrifts tidigare chefredaktör Mats Jonsson, salig i åminnelse.

Gunnar Hökmark finns med nu när Måndagsrörelsen startar upp på nytt, trettio år senare. Sedan ett par veckor tillbaka samlas man åter igen varje måndag klockan tolv på Norrmalmstorg, denna gång för att visa stöd för Ukraina. För fred och frihet för den nation som nu slåss för sin överlevnad, för hela Europas framtid.

Syftet är det samma som då. Att visa solidaritet. Att påminna om förtrycket. Att skicka meddelandet till ukrainare som slåss i sitt hemland och som kommit hit för att fly kriget att vi står på deras sida. Och att påminna riksdag, regering och den europeiska gemenskapen om att frågan är prioriterad. Att vi förväntar oss att stödet till Ukraina fortsätter. Att fler vapen och mer förnödenheter skickas, att restriktionerna mot Ryssland kvarstår, att flyktingar välkomnas och att Europa agerar – till dess att Ukraina åter är fritt.

Fria människor, just därför att de är fria, kan bidra till att förverkliga demokrati varhelst i världen de lever förutsatt att de förtryckta får ett starkare stöd än förtryckarna, skrev Gunnar Hökmark i Måndagar för frihet – Om Måndagsrörelsen och friheten i vår tid som Frivärld lätt profetisk publicerade förra året.

Nu är det dags igen. På måndag visar vi vårt stöd för de förtryckta. I Stockholm, i Helsingborg, Västerås, Linköping och Östersund.

På måndag tillkommer Malmö. Klockan 12 ses vi på Stortorget. Och varje måndag därefter.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift