Ur arkivet: Europa på 1970-talet

”Under 1950-talet antog man att den atlantiska världen inte bara representerade en naturlig ekonomisk och kulturell gemenskap mellan NATO:s medlemmar, utan omfattade en större västeuropeisk helhet, där säkerhetspolitiken bara var en del av innehållet.

Idag talar knappast någon längre om den atlantiska gemenskapen. Då Jean Monnet, europarörelsens ledare, besökte president Kennedy efter valet, bad han honom att sluta använda orden atlantiskt samhälle och istället tala om det europeisk-amerikanska partnerskapet. Den tanke som låg implicit var önskan hos européerna att spela en mer likvärdig roll i samarbetet.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Europa på 1970-talet” av Frank Bjerkholt från 1970. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.