Veckopoeten: Avbilden

Finns det gudomliga hos någon av dessa tre?
En människa i sin krafts dagar.
En människa med bakom sig många svårigheter, segrar och lagrar.
Ett nyfött barn med framför sig många härliga dagar.


Nog finns gudagnistan hos alla tre!
Men lyser annorlunda, med olika styrka och klarhet.
Att värdera den är omöjligt att göra och se.
Men buga gärna för den.

Och skynda att le.

Veckopoeten