Amanda Wollstad: Det går inte att förhålla sig neutral till ondskan

Frågan är om det just nu egentligen finns så mycket mer att skriva om massakrerna i Israel förra helgen. Många kloka röster har hunnit före. Tyvärr minst lika många mindre kloka. Det är både för- och nackdelen med att jobba med en tidskrift med veckoutgivning – det dagsaktuella får ge vika för en mer långsiktig rapportering, i synnerhet i en tidsperiod när redan gårdagens nyheter är just gårdagens nyheter.

Samtidigt går det inte att låta bli att skriva. 7 oktober är ett datum som kommer leva kvar i vårt kollektiva minne, på samma sätt som 11 september 2001 eller 24 februari 2022. En dag då världen förändrades.

Det kommer fortfarande nya detaljer om vidden av de fasor som Israel och dess folk utsattes för i lördags morse. De är svåra att ta in, oavsett hur sakligt de presenteras. Erfarna soldater och krigskorrespondenters röster spricker, tårarna bränner bakom ögonlocken när de ska försöka beskriva det fruktansvärda de sett. Det går inte att helt igenom förhålla sig professionell. Det går inte att förhålla sig neutral. Det som skedde i Israel i lördags morse går emot allt som är mänskligt, allt som är gott.

Det är samma ondska vi bevittnade under Islamiska staten, i de av Ryssland ockuperade delarna av Ukraina. Väst bör – måste – svara på samma sätt nu som då. Med samma enighet, med samma avståndstagande mot förövarna i terrorrörelsen Hamas och dess finansiärer och påhejare, och mot de som tar dem i försvar.

Det finns inga ursäkter. Inga bortförklaringar. Den som försöker relativisera våldtäkter och avrättningar på festande ungdomar, kidnappningar av skröpliga förintelseöverlevande och halshuggning och brännande av spädbarn har fel, i sak och moraliskt.

Det kommer en tid för analyser, för att förutspå framtiden och utvärdera vad som ledde till den svarta lördagen. En tid för kritik, för att fråga varför Israel med sin världsledande underrättelsetjänst stod så oförberedda, vad väst kunde ha gjort annorlunda, hur Hamas hade kunnat bekämpas och massakrerna hade kunnat undvikas. Den tiden är inte nu.

Nu är tid att förfäras, att sörja, och att stå med Israel och med det judiska folket. Två entiteter som inte bör sammanblandas politiskt, men som är för evigt förbundna genom arv och historia. Som båda attackerades i lördags – den dödligaste dagen för det judiska folket sedan Förintelsen.

Må de dödas minne vara en välsignelse, må gisslan återbördas hem utan att orsakas större skada och må Israels och det judiska folkets framtid vara ljus – och evig.

Amanda Wollstad är chefredaktör för Svensk Tidskrift