Edward Hamilton: Väst måste stå enade mot vår tids ondskans axelmakter

Det fanns en värld före och efter den 24 februari 2022 när Ryssland invaderade Ukraina. Lika mycket finns det en värld före och efter morgonen den 7 oktober 2023. Terrorrörelsen Hamas bestialiska angrepp har i grunden förändrat den geopolitiska situationen i Mellanöstern. Ryssland och Iran genom proxy-aktörer utgör ett tydligt hot mot väst. Det medför djupgående inrikes- och utrikespolitiska konsekvenser för Sverige.

Efter den initiala chocken över Hamas överraskningsangrepp mot södra Israel börjar händelseförloppet klarna. Ondskan i de monstruösa angreppen mot civila är svår att ta in.

Det är en kombination av grymhet som leder tankarna tillbaka till historiens mörkaste pogromer, till Babij Jar, till den Islamiska statens (IS) värsta övergrepp.

Uppgifter kommer in om våldtäkter före avrättning av flyende ungdomar på en dansfestival, systematisk utrensning av kibbutzer och till och med halshuggning av bebisar. Till det ett pågående gisslandrama med sannolikt ödesdigra konsekvenser.

Israels elfte september är ett trauma för hela västvärlden. Landet är en demokrati med fria val och individuella fri- och rättigheter. De mänskliga banden med väst är djuplodande, historiska och naturliga.

Ur liberalkonservativ synvinkel finns en historisk kontinuitet som går tillbaka till Benjamin Disraeli, vidare till Winston Churchills stöd för David Ben-Gurions, Chaim Weizmans och Yichak Ben-Zvis drömmar och sedermera bygge av en judisk stat. För att inte tala om ett svenskt engagemang för den judiska saken i breda lager av den svenska befolkningen, inte minst illustrerat genom Raoul Wallenbergs heroiska insatser under andra världskriget.

Efter attackerna mot Twin Towers och Pentagon 2001 myntade George W Bush ”ondskans axelmakter” med bäring på Iran, Irak och Nordkorea. Frågan är om inte förra helgens attentat gör att termen behöver användas ånyo, den här gången inbegripet Ryssland och Iran.

Regimen i Moskva har gång på gång visat sitt rätta ansikte de senaste två åren i Ukraina. Från massakern i Butja, till den förödande förstörelsen av Kachovka-dammen i Cherson, till det senaste missil-angreppet mot en marknad i Kostiantyvnika.

Likafullt stöder Iran terrororganisationerna Hamas på Gaza-remsan och Hizbullah i södra Libanons angrepp mot Israel. En talesperson för Hamas talar helt öppet om stöd, samarbete och koordinering med Iran.

Sverige har på kort tid tagit mycket stora kliv i utrikespolitiken. Ett medlemskap i NATO ligger nära att införlivas. Vårt orubbliga stöd för Ukraina mot Putins expansionistiska strävan i Centraleuropa likaså.

I Mellanöstern måste nu Sverige se över våra utrikespolitiska positioner. Det går inte att vara neutral i det här läget, eller ens försöka relativisera Hamas vidriga våldshandlingar. Det var lika naivt som på gränsen till aktivistiskt att ensidigt erkänna en palestinsk stat. Behovet av att se över biståndet till rörelser som indirekt eller direkt stöder terrorsamröre är utom allt tvivel. 

Till det bör såväl säkerhets- som underrättelseverksamhet tydligare förstärkas och omfokuseras.

Tecken har funnits länge i skyn om iransk inblandning i dolt samröre med Ryssland avseende svenska intressen. Det handlar om allt från koran-bränningar i Sverige för att underminera vår NATO-ansökan via sannolik proxy-aktör, till de iranska spionbröderna Kia som sålde ut hjärtat att av MUST:s innersta hemligheter till Moskva.

På hemmafronten behöver därutöver svenska judars trygghet säkras. Det handlar om allt från infrastruktur kring judiska församlingar och synagogor, till att bekämpa den utbredda antisemitismen i skolan. Judiska familjer ska inte behöva vara rädda att ha sina barn i skolan. Staten behöver prioritera säkerheten.

För några år sedan talades om ”IS-resenärer”. Hur många ”Hamas-resenärer” har vi i Sverige? Det är dags att på allvar gå till botten med den frågeställningen.

En svart svan lättade sina vingar över kibbutzerna i södra Israel den 7 oktober 2023. Ytterst måste väst nu stå enade i en geopolitisk situation som kräver tillnyktring och en känsla för en helt annan realpolitisk verklighet än den vi har varit vana vi sedan kalla krigets fall.

Edward Hamilton är styrelseledamot M Östermalm (Oscar Norra) och egenföretagare