1997 nr 4


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
T l DSKR l FT
UTGIVEN SEDAN 1911
– 1997- NUMMER 4
Redaktörer: Jonas Hellman och Anders Hultin
Redaktion: Marika Ehrenkrona, Bo Hugemark,
Ulf Kristersson och Helena Riviere
arig utgivare: Hans Birger Ekström. Redaktion och expedition: Box 2115,
103 13 Stockholm, Telifon (måndag, onsdag, fredag kl. 09.00-12.00)
08-10 35 98, Telifax: 08-21 81 69, Telifax redaktionen: 08-16 50 60.
Postgiro: 7 27 44-6, Bankgiro: 575-7620. Prenumeration: 295 kr.
r
dentpris: 240 kr. Lösnummer 55 kr. Inbindningspärmar: 70 kr. Tidskriften
utkommer med sex nummer årligen. Grafiska Gruppen, Stockholm 1997.
ISSN 0039-677X
Innehåll
L edare
2 MODERATERNA BÖR GÅ l TÄTEN FÖR MODERNISERINGEN AV SKOLAN
Jonas Hellman & Anders Hu ltin
4
6
7
12
Brev & R epliker
Tema
POSTMONOPOLISMEN – Jonas Hellman & Anders Hultin
PosTEN SOM DIVERSEHANDEL – Per Bil/
KONKURRENSVERKETS TROGNASTE KUND – Gunnar Axen
16 PRIVATA POSTFÖRETAG – EN BORTGLÖMD HISTORIA -Jonas Frycklund
Artiklar
20 GÖRAN PERSSON ÄR INGEN TONY BLAIR – Jonas Hellman
Porträtt
23 EN MAN MED FLYT – Ann-Sofie Dahl
S ignerat
25 JÄMLIKHET OCH MÄNNISKOVÄRDE – Helena Riviere
Eglof Å kesson i Stureby
27 JULKLAPPSKONGRESSEN
T ill minne
29 GösTA BOHMAN – Bengt Gustafsson
Litteratur
33 ARGUMENT FRÅN VÄNSTER – Fredrik Erixon
36 INIFRÅN DET OVALA RUMMET- Johan Hjertqvist
Till sist
39 DEN FOLKHEMSKA PEKPINNEEXTREMisMEN – Magnus Nilsson