1997 nr 2


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVENSK
TIDSKRIFT
UTGIVEN SEDAN 1911
lÅRGÅNG 84 . 1997. NUMMER 2
Redaktörer: Jonas Hellman och Anders Hultin
Redaktion: Marika Ehrenkrona, Bo Hugemark,
Ulf Kristersson och Helena Riviere
Ansvarig utgivare: Hans Birger Ekström. Redaktion och expeditio11: Box 2115,
103 13 Stocklrolm, Telefon 08-21 02 61, Telefax: 08-21 81 69
Telefax redaktio11e11: 08-16 50 60. Postgiro: 7 27 44-6,
Bankgiro: 575-7620. Pre11umeratio11: 255 kr. Stude11tpris: 200 kr.
Lömummer 45 kr. Ittbindningspärmar: 70 kr. Tidskrifteli utkommer med sex
nummer drligett. Grafiska Gn1ppen, Stockholm 1997. ISSN 0039-677X
Innehåll
Ledare
2 EN NY SKATTEBETALARNAS FÖRENING
4
5
6
10
12
15
21
24
28
32
34
37
Brev & Repliker
Tema
LAND FÖR HOPPFULLA -Jonas Hellman & Atrders Hultin
PÅ VÄG MOT MODERAT HEGEMONI? – Mats Svegfors
NÄR ÄR SVERIGE l PYRAMIDSPELENs ERA? – ja11erik Larsson
KLÄDERNA GÖR MANNEN – ÄVEN l POLITIKEN – Cecilia Garme
Artiklar
PÅ RESA l PLANLAGT LAND – Christia11 Gergi/s
DEN LEVANDE SVENSKA LITTERATURHISTORIEN – P} A liders Linder
EMU – ETT EKONOMISKT PROJEKT? – Mattias j. Lrmdbäck
EMU – ÖVERDRIVNA RISKER OCH UNDERSKATTADE VINSTER
– ]o11as Frycklund
DEN SVENSKA APARTHEIDPOLITIKEN – Anders Ydstedt
Porträtt
EN JÄRNLADY – MEN ÄR HON ROSTFRI? – Staffan Heimerso11
Signerat
GÖRAN PERSSON OCH DE POLITISKA JOURNALISTERNA
– Ulf Kristersso11
Litteratur
39 CIVILISATIONERNAS KAMP – Ingemar Karlsso11
41 SoM GRÖNSALLAD EFTER JULMATEN – Grmnar Fröroth
Till sist
42 NÄR BILL GATES MÖTER MARGARETA WINBERG – Markru Uve/1