Wallmark & Roswall: Sverige måste stötta Ukraina hela vägen in i EU

Ukraina är på väg mot ett fullvärdigt medlemskap i EU. Efter tryck från andra partier har den svenska regeringen fått upphöra med sin passivitet i frågan. Sverige måste verkligen tillhöra de som i täten bistår Ukraina. Vi står alla inför ett avgörande vägval. I denna geopolitiska dragkamp finns inte plats för de svala och passiva.

Sedan Ryssland den 24 februari kallblodigt attackerade sitt fredliga grannland Ukraina har ett samlat EU utan förbehåll tagit den attackerades parti. EU har inte bara gett ett massivt finansiellt och humanitärt stöd utan också aktivt bidragit till ett militärt stöd till landets väpnade styrkor genom den europeiska fredsfaciliteten. Allt för att öka Ukrainas möjlighet att försvara sig mot och slå tillbaka det ryska angreppet. Insikten är att vårt Europa nu försvaras i Ukraina.

EU behöver ta nästa steg för att tydligt visa sin solidaritet med Ukraina, men också med den europeiska demokratin som sådan.

Det finns flera starka skäl för att ge Ukraina status som kandidatland. Främst för att det vore en oerhört tydlig markering för att visa på EU:s vilja att välkomna Ukraina i den europeiska gemenskapen. För det andra, för att EU starkt ska avvisa Rysslands illegitima anspråk på Ukrainas territorium och bekräfta det ukrainska folkets rätt att själva få välja sin demokratiska väg. För det tredje kan ett positivt besked om kandidatlandsstatus som avgörs 23-24 juni ytterligare motivera ukrainarna i sin kamp mot Putin och för att anpassa sitt samhälle till EU:s högt ställda krav på demokrati, respekt för minoriteter och arbete mot korruption.

S-regeringen har varit påtagligt passiv i frågan. Det är en hållning som också väckt uppmärksamhet i andra vänligt sinnade länder. Vi borde vara en ledande kraft i den koalition som nu vill välkomna Ukraina som kandidatland, vid sidan av bland annat de baltiska staterna.

Ukraina har fortfarande en viktig väg kvar i arbetet att uppfylla de kriterier unionen vilar på som fungerande demokrati, marknad och förmåga att införliva EU:s lagar och regler. EU ska naturligtvis på alla sätt stötta nödvändiga reformer i Ukraina på samma sätt som man gör exempelvis för de länder som det nu förhandlas med på västra Balkan. Däremot är status som kandidatland en viktig signal genom vilka stater vi som européer kan visa solidaritet med.

Sverige med vår historia, ekonomi och kultur har utöver vårt bilaterala stöd och fler vapenpaket ett särskilt ansvar för att hålla denna europeiska dörr öppen för Ukraina. 

Hans Wallmark är utrikespolitisk talesperson och Jessika Roswall är europapolitisk talesperson för Moderaterna