Vladimir Bukovskij 1942-2019Den ryske dissidenten och författaren Vladimir Bukovskij avled den 27 oktober. Erik Herbertson minns en av de mest kända oppositionella i Sovjetunionen.

Redan 1963 fängslades han på grund av innehav av förbjuden litteratur och tillbringade de följande tolv åren i fängelse, mentalsjukhus och arbetsläger, där han utsattes för tortyr.

1971 lyckades han smuggla ut 150 sidor med dokument som blottlade det sovjetiska systemet med psykiatriska kliniker för politiska fångar, där falska diagnoser fastställdes och experiment utfördes på fångarna, något Bukovskij själv var offer för.

1976 blev han landsförvisad i en utväxlingsdeal med det chilenska kommunistpartiets ledare. Han bosatte sig i England och skrev om förtrycket i Sovjetunionen, och blev informell rådgivare till Ronald Reagan och Margaret Thatcher. 1992 blev han inbjuden till Ryssland av president Boris Jeltsin. I egenskap av vittne mot kommunistpartiet fick han tillgång till KGB:s arkiv. Det var inte tillåtet att kopiera material, men med hjälp av en bärbar dator av en ny japansk modell okänd för ryssarna och en handscanner lyckades han kopiera 700 hemliga filer med 4 500 sidor, i det som kom att kallas ”Sovjetarkiven” eller ”Bukovskijarkiven”, och som fortfarande finns tillgängligt på hans hemsida.

När Vladimir Putin kom till makten blev Bukovskij en svuren fiende till denne och fruktade en återgång till diktatur. Under 2000-talet samarbetade han med framträdande liberala ryska politiker som Boris Nemtsov, Vladimir Kara-Murza och Garry Kasparov för att bygga upp en opposition. Han försökte själv bli presidentkandidat 2007 men diskvalificerades av Kreml. Han fortsatte att vara bosatt i England.

Bukovskij kom att verka för mänskliga rättigheter även i andra sammanhang. Han var medlem i det internationella rådet för The Human Rights Foundation, där Kasparov är ordförande (jag intervjuade organisationens grundare och VD Thor Halvorssen för Svensk Tidskrift 2013). Han var aktiv i Victims of Communism Memorial Foundation. Dessutom var han senior fellow på den libertarianska tankesmedjan Cato Institute.

Han hade dock en konspiratorisk syn på EU. Det finns definitivt oroväckande tendenser med ett alltmer detaljreglerande EU utan klara maktbegränsningar, men här hamnade Bukovskij snett när han såg EU som en konspiration att etablera en socialistisk diktatur. Det förtar dock inte hans viktiga insatser att avslöja och bekämpa förtrycket i såväl Sovjetunionen som i dagens Ryssland.

”The great truth was that it was not rifles, not tanks, and not atom bombs that created power. Power depended upon public obedience, upon a will to submit.”
– Vladimir Bukovsky

Erik Herbertson arbetar inom bokbranschen och bloggar på http://herbertson.wordpress.com