Viktigt med fortsatta sanktioner mot Ryssland

Kriget i Ukraina fortsätter i skuggan av andra händelser. Men den ryska aggressionen kan få ett slut om väst agerar resolut och snabbt, skriver Alfred Askeljung.

Flyktingkrisen, klimatmötet i Paris och det pågående kriget i Syrien har av naturliga skäl dominerat nyhetsbevakningen den senaste tiden. Även om resultatet av COP21 visar på att det fortfarande finns samarbetsvilja i den internationella politiken så är frånvaron av lösningar på både flyktingkrisen och kriget i Syrien lika talande som sorgligt.

I skuggan av detta fortsätter kriget i Ukraina, trots vapenstillestånden, internationella sanktioner och rekordlåga oljepriser. Jag skrev om Ukraina för ett drygt halvår sedan. Nu kan jag konstatera att det värsta utfallet, öppet krig, som tur är inte materialiserat sig. Däremot har Ryssland öppet erkänt att de har haft trupper i Ukraina, i samband med upptrappningen av insatsen i Syrien. Oljepriset har inte stigit utan snarare sjunkit sedan dess och är nu nere på historiskt låga nivåer. Även om Ryssland planerar för detta så kommer det att skada Putins möjligheter att finansiera fortsatta krig.

Trots fortsatta sanktioner från EU så är Ukraina utsatt. Ryska trupper, vapen och militär hårdvara korsar fortfarande gränsen. Även om kriget inte åter intensifierats så är konflikten i högsta grad aktiv. I skrivande stund har flera brott mot vapenvilan skett alldeles nyligen, därtill med tunga vapen.

Att Krim fortfarande är i ryska händer är en komplicerande faktor. Tyvärr verkar utsikterna att Ryssland ska lämna tillbaka halvön minska med tiden. Nyligen sprängdes kraftledningar från fastlandet, något som förmodligen kommer att accelerera de ryska arbetena med att integrera området och bygga broar och kraftledningar från Ryssland.

Om konflikten ska kunna lösas så måste sanktionerna hållas i. Fortsatta sanktioner räcker dock inte. Trots liggande sanktioner och oljepriser som pendlar runt 40 dollar fatet så ger Putin inte med sig. Att USA har börjat med träningsinsatser av den ukrainska armén är bra men jag tror fortfarande att vapenleveranser måste till för att Ukraina ska kunna freda sig. John McCain är en av de hedervärda republikaner som fortsätter att arbeta för att det ska ske. Tyvärr är Obamas hantering av kriget fortfarande en besvikelse. Det tal som vicepresident Biden höll i Radan var visserligen tydligt nog, men frånvaron av fler åtgärder och mer stöd i kriget mot Ryssland är beklagligt.

Jag tror att det här måste ses mot bakgrund av kriget i Syrien, och USAs närmande till Ryssland i kampen mot IS. Nu när en fredprocess verkar kunna inledas så kanske man bör ställa sig frågan ifall Putin inte lyckats spela sina kort helt rätt. Så länge väst är ovilligt att lägga större och mer substantiella resurser i form av marktrupper för att besegra IS och stabilisera regionen så verkar det som att man behöver rysk hjälp. Det är en rävsax som är svår att ta sig ur och som riskerar att frysa kriget i Ukraina helt och hållet i sin nuvarande form.

Självklart har Ukraina stora problem med korruption och arvet efter sovjetstaten. Reformer för demokrati, transparens och marknadsekonomi kommer inte att vara lätta, men är nödvändiga om landet ska komma på fötter och kunna bli en del av EU. Samtidigt är det svårt nog att genomföra detta under rysk aggression och utan tillräcklig hjälp utifrån. Västvärlden har ett ansvar att se till att konflikten tar slut och att Ukraina får sitt territorium tillbaka. Krims status kommer förmodligen att fortsätta vara oviss, det är ytterst svårt att tro att Putin kommer att släppa den under några villkor.

Icke desto mindre måste Ryssland förmås lämna Ukraina. I ett första steg måste vapenvilan hållas fullt ut. Idag skjuts det över frontlinjen dagligen. Sanktionerna måste hållas i och utökas, samtidigt som diplomatin tillåts verka. Om det gick att få Iran till förhandlingsbordet så borde det gå med Putin. Med ett oljepris som verkar sakna golv så kommer Putin inte ha råd att kriga hur länge som helst. Ordentliga vapen för försvar skulle ge den ukrainska armen handlingsutrymme och sätta press på de ryska trupperna och rebellerna.

Kriget i Ukraina och den ryska aggressionen kan få ett slut om väst agerar resolut och snabbt. Putin har redan gått alldeles för långt.

Alfred Askeljung är förbundsordförande för Centerstudenter.