Vetenskapligt tanklöst av regeringen

Om det inte finns någon kultur, vad ska vi då ha ett Kulturdepartement till? Peter J Olsson funderar över ett politikområde som tycks vilja lägga ner sig själv i folkfostrans namn.

Kulturdepartementet har under Alice Bah Kuhnke (MP) visat sig mer intresserat av att sprida politisk folkuppfostran om integration, genus och normkritik än att värna kulturarvet och forskningen. Den rödgröna regeringen var inte många veckor gammal när den försökte lägga ner eller kraftigt reducera Medelhavsinstituten.

Och nu pågår en sorglig utveckling när det gäller Östasiatiska, Etnografiska och Medelhavsmuseet. Denna har dokumenterats av journalisten, författaren och Kinakännaren Ola Wong. Utvecklingen beskrev jag i en artikel den 21 oktober här i svensk Tidskrift: Ola och kulturvandalerna.

Under namnet världskultur driver nu staten att det inte finns några kulturer och ingen historia, allt bilder som bara är till nytta i samtida maktperspektiv. Kunskap om andra länder och kulturer, och vetenskaplig förståelse städas ut.

Nu reagerar även Kungliga vetenskapsakademin. I ett brev till kulturdepartementet undertecknat av ett antal framstående vetenskapsmän uttrycks en stor oro:

”Den linje som Sveriges regering för leder i förlängningen till en förlust av vetenskapligt tänkande”, skriver de.

Bland undertecknarna finns Arne Jarrick, professor i historia, Susanne Lundin, professor i etnologi, Hans Rosling, professor i internationell hälsa, Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt och Eva Österberg, professor i historia.

De uppmanar regeringen att tänka om och prioritera vetenskap och långsiktiga perspektiv ”utan hänsyn till tillfälliga politiska konjunkturer”.

Ord och inga visor. Nu får vi se om regeringen gett upp inte bara det vetenskapliga tänkandet, och också det sunda försuftet.

Peter J Olsson är borgerlig skribent och chefsstrateg (M) i Region Skåne