Veckopoeten: Vår på gammelsvenska

När fåglarne sjunga som mest i april
och söka sin maka/make
Och hylla sin Skapare.

Då vill jag helst stafva på gammelsvenska
Och dikta om hur foglarne kvittra
Och benen de spritta.

Ty våren är äldre än både fåglar och poeter
Och alltid lika välkommen.
Ingen plats för några senfärdigheter!

Hav tack Du Innovatörernas Innovatör
För att Du fanns från början
Och ännu är den som kör,
Så är det väl?

Du kan reda ut våra bekymmer.
Så låt våren ge styrka
Åt den godhet
Världen rymmer.

Veckopoeten